Xây dựng và Phát triển đại học nghiên cứu

Hoạt động nổi bật

Features

Nghiên cứu

Các hoạt động nghiên cứu của cán bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

Hội thảo khoa học

Thông tin cập nhật về hội thảo khoa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

Công bố quốc tế

Những kết quả công bố quốc tế mới nhất của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

Dịch vụ

Các dịch vụ khoa học (nghiên cứu, công bố, chuyển giao, tư vấn…)

Giới thiệu

About
Các con số

Thông tin chung về các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 • Đề tài khoa học cấp nhà nước

  30

 • Các đề tài cấp bộ và tương đương

  99

 • Các đề tài, dự án hợp tác với địa phương

  20

 • Các bài viết khoa học hàng năm

  920

Đội ngũ nhân viên

working for a better future
Uploaded image

Hoàng Văn Luân

Trưởng phòng
Phụ trách và chỉ đạo, điều phối công việc của phòng; Xây dựng chương trình, kế hoạch KHCN – Thư ký HĐ KH-ĐT; Thư ký HĐ TVCS; Xử lý các văn bản đi, văn bản đến và giao nhiệm vụ cho các cán bộ phụ trách
Uploaded image

Trần Văn Kham

Phó Trưởng phòng
Phụ trách công tác hành chính của phòng; Quản lý công bố quốc tế, xây dựng đại học nghiên cứu; Báo cáo thường niên về các vấn đề văn hóa, xã hội; Ký xác nhận lý lịch khoa học của cán bộ; Kiểm định khoa học. Thay trưởng phòng xử lý văn bản đi – đến trong trường hợp trưởng phòng vắng mặt
Uploaded image

Trịnh Văn Định

Chuyên viên
Quản lý hội thảo, tọa đàm khoa học; Quản lý đề tài cấp Nhà nước, Nghị định thư, Đề tài thuộc quỹ Nafosted, đề tài địa phương; Quản lý nhóm nghiên cứu
Uploaded image

Bùi Thị Gấm

Chuyên viên
Thông tin KH-CN; Quản lý nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ và học viên sau đại học; Quản lý đề tài cấp cơ sở
Uploaded image

Đoàn Việt Hải

Chuyên viên
Quản lý các trung tâm NC; Khen thưởng công bố khoa học; Quản lý văn thư – lưu trữ; Quản lý website của Phòng;
Uploaded image

Nguyễn Thu Loan

Chuyên viên
Quản lý nghiên cứu khoa học sinh viên; Quản lý đề tài cấp ĐHQG HN; Quản lý giải thưởng KH-CN

Phản hồi đánh giá

Responses from partners and faculty

Thông tin cập nhật

Latest news

Liên hệ

Get in touch