tress growing on coins

Ủy ban dân tộc: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBDT, ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1 năm 2016 và Quyết định số 533/QĐ-UBDT, ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
TK207042

Thông báo tiếp nhận hồ sơ tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2016, tài trợ đợt 01 năm 2017

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2016, tài trợ đợt 01 năm 2017. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này trước 17h00 ngày 30/9/2016. I. Mục[…]

TK207039

Hoàn thiện hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2017

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo để các nhà khoa học và các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN năm 2017. Căn cứ vào danh mục nhiệm vụ tại phụ lục đính kèm, các đơn vị[…]

elsevier1

Truy cập và sử dụng CSDL ScienceDirect

ScienceDirect Freedom Collection bao gồm các tài liệu toàn văn của hầu hết 2500 tạp chí thuộc 24 lĩnh vực khoa học: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, khoa học sức khỏe và khoa học xã hội – nhân văn của NXB Elsevier xuất bản trong giai đoạn 10 năm (từ 2007 đến[…]

TK206810

Chương trình học bổng Fulbright tuyển chọn ứng viên

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam – Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam cho các chương trình học bổng sau: –          Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2017-2018 (hạn nộp hồ sơ ngày 15-10-2016) –          Chương trình học giả US-ASEAN[…]

tress growing on coins

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp QG thuộc CT Tây Bắc năm 2016 (đợt 1)

Thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” để tuyển chọn[…]

TK207043

Diễn đàn sáng tạo Tohoku mời nộp đề xuất cho năm 2018

Diễn đàn sáng tạo Tohoku là viện nghiên cứu đầu tiên tại Nhật Bản dành cho các học giả quốc tế. Mục đích của Diễn đàn là nhận định các vấn đề quan trọng trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm: khoa học xã hội, nhân văn, khoa học sự sống, để[…]

7

Call for Application: Carnegie Council

CALL FOR APPLICATIONS The Carnegie Council’s new Asia Dialogues program will lead a one-week fact finding trip (site visit) to Tokyo, Japan, during the week of November 14, 2016. The purpose of the trip will be to conduct dialogues with experts and practitioners to explore current issues relating to gender in Japanese society. Topics of[…]

tress growing on coins

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) mời nộp đề xuất

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) là một dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và Phần Lan. IPP xin trân trọng kính mời các trường đại học và các tổ chức giáo dục nộp đề[…]

tress growing on coins

Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động KHCN năm 2016 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á

Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies – KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2016. Đối tượng tài[…]