conference

Thư mời viết bài hội thảo ““Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực đô thị và khu công nghiệp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Việt Nam”.

Quá trình đô thị hóa và phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam đã tạo ra những cơ hội và thách thức cho các nhóm dân cư, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm chỉ ra thực trạng và giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng cuộc[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
History

Thuyết trình: “Qui Tụ, Nhất Thống, Đoàn Kết and Thống Nhất: Different Ways of ‘Unifying’ People Across 2,500 Years of Vietnamese History”

Ngày 7/7/2016 (thứ Năm), Trường ĐH KHXH&NV có mời PGS.TS Liam Kelley, Đại học Hawaii thuyết trình chủ đề “Qui Tụ, Nhất Thống, Đoàn Kết and Thống Nhất: Different Ways of ‘Unifying’ People 2,500 Years of Vietnamese History//Quy tụ, Hợp nhất, Thống nhất và Đoàn kết: Những cách thức cố  kết các cộng đồng của Việt[…]

backdrop_2-640x340

Thư mời viết bài Hội thảo ““Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam”

1. Mục tiêu hội thảo Hội thảo quốc tế OER lần 2 là một nội dung trong quan trọng của dự án hợp tác giữa Trường ĐHKHHX&NV -ĐHQGHN và UNESCO Bankok với mục tiêu chính là đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources – OER) trong giáo dục đại[…]

History

Vietnam and Korea as “Longue Durée” Subjects: Negotiating Tributary and Colonial Positions

Application deadline: 5 July 2016 Conference dates: 3-4 March 2017 This conference, in March 2017, is the first part of a two-parts conference In Comparison: Korea and Vietnam in History. The second part of the conference, focusing on the contemporary Korean and Vietnamese conditions, from 1945 onward, will be held in Korea in the following year. In[…]

conference

Minh triết Chăm-góc nhìn từ bên trong (Gặp gỡ và đối thoại về minh triết Chăm với nhà văn, nhà nghiên cứu Inrasara)

Chăm là tộc người có nền văn hóa và văn minh đặc sắc, có đóng góp lớn vào nền văn hóa đa dân tộc của Việt Nam. Minh triết Chăm, cuốn sách mới xuất bản của Inrasara (Nxb. Tri Thức, 2016) là kết quả của cuộc hành trình tìm tòi, kiến giải của một trí[…]

conference

Thuyết trình: Assessing socio-emotional abilities/Đánh giá khả năng cảm xúc xã hội”)

Khoa Du lịch học trân trọng thông báo buổi nói chuyện với chủ đề: “Assessing socio-emotional abilities” (tạm dịch là “Đánh giá khả năng cảm xúc xã hội”). Ý tưởng của chủ đề là để có thể cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng, những người làm việc trong lĩnh vực cung ứng dịch[…]

anthropology

Thuyết trình: From Cambridge to Vietnam: Teaching and learning anthropology in today’s global world [Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay]

Diễn giả: GS. Susan Bayly (Đại học Cambridge, Vương quốc Anh) Chủ đề: From Cambridge to Vietnam: Teaching and learning anthropology in today’s global world [Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay] Thời gian: 9h – 11h, Thứ ba, 12 tháng 04 năm 2016 Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 2 nhà[…]

conference

Mời viết bài hội nghị khoa học của cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại học KHXH&NV năm 2016

Chủ đề: “NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO… Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên sau đại học; Nâng cao kiến thức đã học, nghiên cứu[…]

Cultural Resource

Mời viết bài Hội thảo quốc tế “Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách”

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) với sự phối hợp của Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế “Các nguồn lực văn[…]