TK207039

Hoàn thiện hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2017

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo để các nhà khoa học và các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN năm 2017. Căn cứ vào danh mục nhiệm vụ tại phụ lục đính kèm, các đơn vị[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
Vanban

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017

Ngày 12/4/2016, ĐHQG HN có ban hành công văn số 994 về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017. Lưu ý: hạn nộp lên ĐHQG ngày 28/4/2016. Mọi thông tin chi tiết xin xem file đính kèm Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017  

QĐ số 628 về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội số 628155-QD-DHQGHN-09Jan2015-Chien-luoc-phat-trien-KHCN-cua-DHQGHN-den-2020