Relief globe showing Asia and the Pacific Rim.
copyright March, 2005 Bill Frymire

Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hàn ngữ Sejong

– Hướng nghiên cứu: Giáo dục tiếng Hàn; – Sản phẩm KHCN: Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đào tạo tiếng Hàn; Tài liệu phục vụ, hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Hàn – Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Hàn ngữ Sejong – Tên Trưởng phòng thí nghiệm: Lưu Tuấn Anh – Cán bộ[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ

Quy hoạch chi tiết Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc

Tên phòng thực hành: Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Tên Trưởng phòng thực hành: TS Nguyễn Kim Sơn Cán bộ nghiên cứu chủ chốt: TS Nguyễn Kim Sơn, TS Nghiêm Thúy Hằng, TS Nguyễn Thọ Đức, TS Phạm Sĩ Thành, ThS Đào Thị Tâm Khánh, ThS. Bùi Bá Quân, ThS Trần Thu Quỳnh Nga.[…]

History

Quy hoạch chi tiết Bảo tàng Nhân học

hoạch hệ thống phòng thực nghiệm – Tên phòng thực nghiệm: Bảo tàng Nhân học – Hiện trạng mức độ đầu tư: Đang trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung – Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu, trưng bày, bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các nguồn lực di sản lịch[…]

Quy hoạch chi tiết Phòng Thực nghiệm Giám định xã hội

Phòng thực nghiệm Giám định xã hội phục vụ nghiên cứu đạo đức lối sống và các vấn đề xã hội dự kiến bao gồm 6 phòng chức năng: Phụ trách phòng thực nghiệm: PGS.TS. Trần Thu Hương Phòng khoa học hành vi và hiện thực ảo + Thiết bị nghiên cứu chính: Thiết bị[…]

Quy hoạch chi tiết Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Văn hóa Nghệ thuật

Tên phòng thực hành: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Nghệ thuật Tên Trưởng phòng thực hành: TS. Diêu Thị Lan Phương Cán bộ nghiên cứu chủ chốt: TS. Diêu Thị Lan Phương, TS. Phạm Xuân Thạch PGS, TS Phạm Thành Hưng, PGS.TS Phạm Quang Long, PGS.TS Trần Khánh Thành, TS. Nguyễn[…]

Quy hoạch chi tiết Viện Chính sách và Quản lý

– Tên phòng thí nghiệm: Viện Chính sách và Quản lý – Tên Trưởng phòng thí nghiệm: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh – Cán bộ nghiên cứu chủ chốt: GS. TS Nguyễn Văn Khánh, PGS.TS Vũ Cao Đàm, TS. Đào Thanh Trường, TS. Nguyễn Mạnh Dũng, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh.[…]

Quy hoạch chi tiết Phòng thực nghiệm Xã hội học

Quy hoạch hệ thống phòng thực nghiệm – Tên phòng thực nghiệm: Phòng nghiên cứu thực nghiệm Xã hội học – Hiện trạng mức độ đầu tư: Đang trong kế hoạch cần được đầu tư mới – Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu biến đổi xã hội; quản lý biến đổi xã hội và xã[…]

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo

P. 706 nhà E – (04) 35574515 Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1784/QĐ-XHNV-TC ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tên tiếng Anh: Center for Education Quality Assurance Cơ cấu tổ chức Giám đốc:[…]

History

Bảo tàng Nhân học

Địa chỉ: Tầng 3 nhà D – (04) 35589744 – baotangnhanhoc.org Bảo tàng Nhân học được thành lập với mục đích tăng cường công tác đào tạo và học trên cơ sở thực tế của sinh viên. Từ năm 2004 đến nay, Bảo tàng đã hoàn thiện được 02 phòng trưng bày và nhiều hạng[…]