7

Nhóm nghiên cứu “Công tác xã hội và An sinh xã hội”

I. Giới thiệu chung: – Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu mạnh Công tác xã hội và An sinh xã hội” – Trực thuộc Khoa Xã hội học, trường ĐHKHXH&NV – Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Danh sách thành viên: STT Họ và tên Cơ quan PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà Phó chủ[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
History

Nhóm nghiên cứu Thương mại châu Á

Trong năm học 2013-2014 vừa qua, Nhóm nghiên cứu Thương mại châu Á thuộc Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV là một trong 16 Nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội được tặng Bằng khen. Trưởng nhóm là PGS.TS. Nguyễn Văn Kim. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÓM – Tên nhóm:[…]