Chương trình học bổng Fulbright tuyển chọn ứng viên

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam – Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam cho các chương trình học bổng sau:

–          Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2017-2018 (hạn nộp hồ sơ ngày 15-10-2016)

–          Chương trình học giả US-ASEAN năm học 2017-2018 (hạn nộp hồ sơ ngày 28-10-2016)

Thông báo chương trình như kèm theo. Các chi tiết khác có trên Website: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/

File chi tiết về Chương trình Fulbright Học giả và US-ASEAN

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *