Đặc trưng ngôn ngữ, giọng điệu trong thơ Công giáo Việt Nam hiện đại (khảo sát qua bộ tuyển tập “Có một vườn thơ đạo”)

Nguyễn Thị Kim Hồng

Abstract


Thơ Công giáo có vị trí quan trọng trong thơ Việt Nam hiện đại, bắt đầu từ thơ của Hàn Mặc Tử cho thấy sự góp phần của thơ tôn giáo trong đổi mới thơ ca hiện đại, các nhà thơ Công giáo đã sử dụng các thủ pháp mới lạ, cách tân trên phương diện nội dung và hình thức thơ ca. Thơ Công giáo mang vẻ đẹp riêng, làm phong phú kho tàng thơ Việt Nam hiện đại, góp phần làm cho diện mạo thơ Việt Nam hiện đại thêm nhiều sắc màu, nhiều giọng điệu. Đã có một số công trình đề cập đến ngôn ngữ và giọng điệu thơ của Hàn Mặc Tử, tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện đặc trưng ngôn ngữ, giọng điệu thơ trong thơ Công giáo Việt Nam sau 1945. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về đặc điểm của ngôn ngữ, giọng điệu trong thơ của các nhà thơ Công giáo Việt Nam hiện đại được thể hiện trong tuyển tập “Có một vườn thơ đạo” - một bộ tuyển tập đồ sộ thơ ca Công giáo từ thế hệ của Hàn Mặc Tử đến nay.

Ngày nhận 26/7/2017; ngày chỉnh sửa 21/8/2017; ngày chấp nhận đăng 28/2/2018


Keywords


Thơ Công giáo Việt Nam; giọng điệu thơ Công giáo; ngôn ngữ.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Trăng Thập Tự (chủ biên). 2012a. Có một vườn thơ đạo tập 1. TP.HCM: Nxb Phương Đông.

Trăng Thập Tự (chủ biên). 2012b. Có một vườn thơ đạo tập 2. TP.HCM: Nxb Phương Đông.

Trăng Thập Tự (chủ biên). 2012c. Có một vườn thơ đạo tập 3. TP.HCM: Nhà xuất bản Phương Đông.

Trăng Thập Tự (chủ biên). 2012d. Có một vườn thơ đạo tập 4. TP.HCM: Nhà xuất bản Phương Đông.

Trăng Thập Tự (chủ biên). 2015. Có một vườn thơ đạo tập 5. TP.HCM: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Nguyễn Toàn Thắng. 2007. Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Từ Sơn (giới thiệu và tuyển chọn). 2008. Hoài Thanh bình thơ và nói chuyện thơ. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1.337

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172