Từ sản xuất nông nghiệp đến kinh doanh nhà trọ: biến đổi sinh kế ở một làng ven đô Hà Nội dưới tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa

Phan Thị Ngọc

Abstract


Một loạt dự án phát triển đô thị và công nghiệp trong hơn hai thập kỷ qua đã thu hồi đất nông nghiệp và làm biến đổi sinh kế của người dân ở vùng ven đô Hà Nội. Khi các nguồn vốn sinh kế của nhiều hộ gia đình nông dân có sự thay đổi, đặc biệt là nguồn vốn đất nông nghiệp bị mất đi hay bị thu hẹp thì các hoạt động sinh kế dựa vào sản xuất nông nghiệp cũng bị suy giảm nhanh chóng và được thay thế bằng các hoạt động sinh kế phi nông nghiệp. Nghiên cứu trường hợp làng Gia Trung, bài viết này phân tích quá trình chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh nhà trọ dưới tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa. Kết quả nghiên cứu cho phép tôi lập luận rằng, việc thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp ở khu vực ven đô Hà Nội nói chung và địa bàn nghiên cứu nói riêng đã dẫn tới sự hình thành các hoạt động sinh kế phi nông nghiệp trong đó nổi bật là kinh doanh nhà trọ ở các làng lân cận với khu công nghiệp. Kinh doanh nhà trọ trở thành một chiến lược sinh kế thay thế sản xuất nông nghiệp, đảm bảo sự sinh tồn cho cuộc sống của nhiều hộ gia đình ở một số cộng đồng làng. Hơn thế nữa, kinh doanh nhà trọ ở Gia Trung có mối quan hệ nhân quả với sự hưng thịnh của khu công nghiệp Quang Minh và các khu công nghiệp lân cận.

Ngày nhận 11/8/2018; ngày chỉnh sửa 01/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


Công nghiệp hóa; đô thị hóa; ven đô; biến đổi sinh kế; kinh doanh nhà trọ; Gia Trung.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Khung phân tích sinh kế bền vững DFID. 1999. "Báo cáo tóm tắt: Các nhân tố hỗ trợ và cản trở hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn sinh kế để giảm nghèo bền vững". Download tại http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_rtfs/Sect2.rtf.

Ngô Văn Giá. 2007. Những biến đổi về giá trị văn hóa truyền thống ở các làng ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Nguyễn Hữu Minh và đồng nghiệp. 2005. "Biến đổi kinh tế - xã hội ở vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa". Tạp chí Xã hội học, số 1 (89): 56-64.

Nguyễn Thị Phương Châm, Đỗ Lan Phương. 2016. Làng ven đô và sự biến đổi văn hóa: Trường hợp làng Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Nguyễn Văn Sửu. 2014. Công nghiệp hóa, đô thị hóa và biến đổi sinh kế ở ven đô Hà Nội. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

S. Fanchette, J. Segard, Nguyễn Văn Sửu, Trần Nhật Kiên. 2016. Peri-urban villages: unequal access to land for construction. In Hà Nội, a Metropolis in the Making. The Breakdown in Urban Integration of Villages. Edited by Sylvie Fanchette, page.121-138.

Trần Quang Tuyến. 2014. "Đất đai, việc làm phi nông nghiệp và mức sống hộ gia đình: Bằng chứng mới từ khảo sát vùng ven đô Hà Nội". Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 202, tháng 4: 36-43.

UN-Habitat. 2011. A Policy Guide to Rental Housing in Developing Countries. Quick Policy Guide Series, Volume 1.

Ủy ban Nhân dân thị trấn Quang Minh. 2011. Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1b.385

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172