Nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác đảm bảo an ninh tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia

Bùi Nam Khánh

Abstract


Tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia gắn liền với mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, an ninh hai vùng chiến lược của Việt Nam là Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tuyến biên giới này luôn bị các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng, chống phá. Việc đó đã tác động sâu sắc đến mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và an ninh quốc gia của Việt Nam. Do vậy, việc đảm bảo an ninh tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia luôn được lãnh đạo hai nước hết sức quan tâm, thúc đẩy. Bài viết phân tích, đánh giá những nhân tố tác động đến hợp tác đảm bảo an ninh tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; đồng thời, đề xuất một số giải nâng cao hiệu quả công tác hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực này trong thời gian tới.

Ngày nhận 04/7/2018; ngày chỉnh sửa 21/10/2018; ngày chấp nhận đăng 20/11/2018

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv4.6.BuiNamKhanh


Keywords


an ninh tuyến biên giới; biên giới; biên giới đất liền; biên giới Việt Nam - Campuchia.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai. 2015. “Tài liệu tuyên truyền công tác PGCM giữa Việt Nam và Campuchia.” Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku (http://pleiku.gialai.gov.vn/getattachment/f8f6002f-d8f5-4648-b487-e24ffa6a04ae/Tai-lieu-tuyen-truyen-cong-tac-phan-gioi-cam-moc-g.aspx). Truy cập ngày 10/11/2017.

Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương - Ban Biên giới Bộ Ngoại giao. 2006. Hỏi, đáp về biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Bộ Ngoại giao. 2018. “Tòa án yêu cầu ông Rainsy có mặt tại Tòa vào ngày 7/5 để làm rõ về việc ký kết thỏa thuận giữa Campuchia và người Thượng giao 04 tỉnh Đông Bắc Campuchia cho nhóm người dân tộc thiểu số (người Thượng) Việt Nam quản lý).” Tin A hàng ngày, ngày 07/5/2018.

Bộ Ngoại giao. 2018. “Bầu cử Campuchia.” Tin A hàng ngày, ngày 29/5/2018.

Lê Hải Bình. 2015. “Bộ Ngoại giao bác thông tin Việt Nam chuyển vũ khí về phía Nam.” Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (http://vov.vn/chinh-tri/bo-ngoai-giao-bac-thong-tin-viet-nam-chuyen-vu-khi-ve-phia-nam-414676.vov). Truy cập ngày 10/11/2017.

Drennan. 2017. “Myanmar’s ASEAN Chairmanship: Lessons from Cambodia.” The Diplomat (https://thediplomat.com/2014/01/myanmars-asean-chairmanship-lessons-from-cambodia/?allpages=yes). Truy cập ngày 17/8/2018.

Lê Trung Dũng. 2006. “Quá trình phân định biên giới giữa Nam Bộ Việt Nam và Campuchia từ giữa thế kỷ XIX đến nay.” Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 11 (11/2006):10-18.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. “Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.” Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-4331201610454246.html). Truy cập ngày 02/7/2018.

Ngọc Giang. 2017. “Việt Nam - Campuchia phối hợp phòng chống tội phạm biên giới.” Người Lao động (http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/viet-nam-campuchia-phoi-hop-phong-chon). Truy cập ngày 20/5/2018.

Giáo dục Việt Nam. 2015. “CNRP "tạm gác" chống Việt Nam, lại thêm đảng cực đoan bài Việt ngóc dậy.” Báo mới (https://baomoi.com/cnrp-tam-gac-chong-viet-nam-lai-them-dang-cuc-doan-bai-viet-ngoc-day/c/17464745.epi). Truy cập ngày 17/8/2018.

Huy Hà. 2017. “Việt Nam-Campuchia hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy.” Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (http://pcmatuy.canhsat.vn/vi-vn/trat-tu-xa-hoi/ID/740/Viet-Nam--Campuchia-hop-tac-au-tranh-voi-toi-pham-ma-tuy). Truy cập ngày 16/8/2018.

Thanh Hà. 2018. “Việt Nam - Campuchia hoàn thành hơn 84% công tác PGCM trên đất liền.” Lao Động (https://laodong.vn/thoi-su/viet-nam-campuchia-hoan-thanh-hon-84-cong-tac-phan-gioi-cam-moc-tren-dat-lien-607759.ldo). Truy cập ngày 15/8/2018.

Nguyễn Văn Huy. 2014. “Người Khmer Krom đòi Nam Bộ là “vô lý”.” Nghiên cứu quốc tế (http://nghiencuuquocte.org/2014/09/19/nguoi-khmer-krom-doi-nam-bo-la-vo-ly/). Truy cập ngày 17/8/2018.

Trọng Kha. 2016. “Tòa Campuchia y án nghị sĩ xuyên tạc vấn đề biên giới.” Thanh niên (https://thanhnien.vn/the-gioi/toa-campuchia-y-an-nghi-si-xuyen-tac-van-de-bien-gioi-777005.html). Truy cập ngày 20/5/2018.

Bùi Nam Khánh, Đỗ Thị Thanh Bình. 2018. “Hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong đảm bảo an ninh tuyến biên giới đất liền.” Tạp chí Nghiên cứu quốc tế 1(112), 3/2018:173-189.

Tùng Lâm. 2015. “Vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia: Khó khăn đang ở phía trước.” Tạp chí Sự kiện và nhân vật 260/2015: 2-7.

Vũ Đức Liêm. 2017. “Sự hình thành đường biên giới Việt Nam - Campuchia thời Nguyễn.” Tia Sáng (http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/Su-hinh-thanh-duong-bien-gioi-Viet-Nam-%E2%80%93-Campuchia-thoi-Nguyen-10919). Truy cập ngày 20/5/2018.

Diệu Minh. 2012. “Campuchia nhờ Liên hiệp quốc giúp về biên giới với Việt Nam.” Thời báo Kinh tế Việt Nam (http://vneconomy.vn/thoi-su/campuchia-nho-lien-hiep-quoc-giup-ve-bien-gioi-voi-viet-nam201507071210 10475.htm). Truy cập ngày 20/5/2018.

Thu Minh. 2011. “Quan hệ Trung Quốc - Campuchia và tác động đến Việt Nam.” Nghiên cứu Biển Đông (http://nghiencuubiendong.vn/tin-ncbd/2005-quan-h-trung-quc-campuchia-va-tac-ng-n-vit-nam). Truy cập ngày 20/5/2018.

Nguyễn Dy Niên. 2005. “Thắng lợi mới của quan hệ Việt Nam-Campuchia.” Báo Nhân dân điện tử (http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/5239902-.html). Truy cập ngày 20/5/2018.

H. Phan. 2014. “Những hành động chống đối Việt Nam của Sam Rainsy.” Báo điện tử Hội dầu khí Việt Nam (http://petrotimes.vn/nhung-hanh-dong-chong-doi-viet-nam-cua-sam-rainsy-156685.html). Truy cập ngày 20/5/2018.

Lê Công Phụng. 2015. “Công tác biên giới lãnh thổ: Khó khăn nhiều, thành tựu không ít.” Thế giới và Việt Nam (http://baoquocte.vn/cong-tac-bien-gioi-lanh-tho-kho-khan-nhieu-thanh-tuu-khong-it-14926.html). Truy cập ngày 20/5/2018.

Poling, Sandra. 2012. “Cambodia’s EAS Carrot: Incentives for a Successful Summit.” Southeast Asia from the Corner of 18th & K Streets, Vol 3 Issue 20, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/121025_SoutheastAsia_Vol_3_Issue_20.pdf.

Minh Quang, Phúc Duy. 2017. “Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia bị giải thể.” Lao Động (https://thanhnien.vn/the-gioi/dang-cuu-nguy-dan-toc-campuchia-bi-giai-the-900913.html). Truy cập ngày 17/8/2018.

Nguyễn Hồng Thao. 2006. “Các khía cạnh pháp lý của Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam-Campuchia năm 1985.” Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 8 (8/2006):65-69.

Nguyễn Thanh. 2017. “Việt Nam - Campuchia quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị lâu dài.” Báo điện tử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (http://baolamdong.vn/hosotulieu/201705/viet-nam-campuchia-quyet-tam-xay-dung-duong-bien-gioi-hoa-binh-huu-nghi-lau-dai-2807008/). Truy cập ngày 20/5/2018.

Thông tấn xã Việt Nam. 2018a. “Con đường gập ghềnh của Campuchia trong năm 2018 (phần đầu).” Tin tham khảo đặc biệt 030-TTX, ngày 31/01/2018.

Thông tấn xã Việt Nam. 2018b. “Con đường gập ghềnh của Campuchia trong năm 2018 (phần cuối).” Tin tham khảo đặc biệt 031-TTX, ngày 01/02/2018.

Hồng Thủy. 2015a. “Hun Sen: Sẽ có chiến tranh nếu CNRP thắng cử vì thù địch Việt Nam, người giàu.” Báo mới (https://baomoi.com/hun-sen-se-co-chien-tranh-neu-cnrp-thang-cu-vi-thu-dich-viet-nam-nguoi-giau/c/17608769.epi). Truy cập ngày 17/8/2018.

Hồng Thủy. 2015b. “Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc gây tranh cãi.” Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Bo-truong-Quoc-phong-Campuchia-tham-Trung-Quoc-gay-tranh-cai-post159936.gd). Truy cập ngày 20/5/2018.

Hồng Thủy. 2015c. “Cảnh giác với “bên thứ 3” ở biên giới Tây Nam.” Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Canh-giac-voi-ben-thu-3-o-bien-gioi-Tay-Nam-post159731.gd). Truy cập ngày 20/5/2018.

Trần Công Trục. 2016a. “Củng cố quan hệ Việt Nam - Campuchia, bài toán mới cho ngành ngoại giao Việt Nam.” Giáo dục Việt Nam (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Cung-co-quan-he-Viet-Nam--Campuchia-bai-toan-moi-cho-nganh-ngoai-giao-Viet-Nam-post170427.gd). Truy cập ngày 17/8/2018.

Trần Công Trục. 2016b. “Cần nhận thức mới, tư duy mới để củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia”. Báo giáo dục Việt Nam (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Can-nhan-thuc-moi-tu-duy-moi-de-cung-co-quan-he-huu-nghi-Viet-Nam--Campuchia-post170442.gd). Truy cập ngày 17/8/2016.

Trần Công Trục. 2016c. “Vai trò của Pháp trong hoạch định biên giới Việt Nam - Campuchia.” Báo điện tử Giáo dục Việt Nam (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Vai-tro-cua-Phap-trong-hoach-dinh-bien-gioi-Viet-Nam-Campuchia -post170582.gd). Truy cập ngày 20/5/2018.

Ủy ban Biên giới lãnh thổ - Bộ Ngoại giao. 2010. Biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia. Hà Nội: Vụ Tuyên truyền, thông tin và tư liệu - Bộ Ngoại giao.

Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao. 2016. “Tài liệu Báo cáo viên tháng 7/2016: Quan hệ Việt Nam - Campuchia và tình hình công tác PGCM biên giới đất liền giữa hai nước.” Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai (http://tuyengiao.dongnai.gov.vn/Lists/bcvctcttv/Attachment/75/TAI%20LIEU%20BCV%20THANG %207.2016.doc). Truy cập ngày 20/5/2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i6.413

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172