Vốn xã hội của phụ nữ trong tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp ở một số làng nghề truyền thống vùng châu thổ sông Hồng

Phan Thị Thu Hà

Abstract


Vai trò của vốn xã hội trong phát triển kinh tế nói chung và quá trình sản xuất nói riêng đã được nhiều nghiên cứu khẳng định. Tiêu thụ sản phẩm là công đoạn cuối của quy trình sản xuất và kinh doanh nhằm phân phối sản phẩm ra thị trường, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Bài viết này sẽ bàn về vốn xã hội của phụ nữ trong khâu tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp ở hai làng nghề nổi tiếng thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội, cụ thể: làng Hạ Thái thuộc xã Duyên Thái sản xuất các sản phẩm sơn mài và làng Trát Cầu, xã Tiền Phong chuyên sản xuất chăn, ga, gối, đệm. Vốn xã hội của phụ nữ trong khâu tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được tìm hiểu dưới hai góc độ: Việc tìm kiếm khách hàng và giao dịch giữa phụ nữ sản xuất và các khách hàng quan trọng như cách thức đặt hàng, cách thức thanh toán, cam kết hai bên khi nợ tiền hàng, cách thức chuyển hàng. Dữ liệu mà bài viết sử dụng được lấy từ kết quả khảo sát do tác giả thực hiện tại hai địa bàn nói trên vào năm 2017, với cỡ mẫu phỏng vấn bảng hỏi là 395 phụ nữ và phỏng vấn sâu 20 phụ nữ. Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn xã hội đã mang lại một số lợi ích nhất định cho phụ nữ ở hai địa bàn khảo sát khi họ tiêu thụ sản phẩm. Một số phụ nữ dựa vào mạng lưới xã hội của mình để tìm kiếm khách hàng. Những khách hàng quan trọng chủ yếu đến bên ngoài làng như tỉnh khác, huyện khác. Nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ giữa phụ nữ và các khách hàng tồn tại lòng tin được thể hiện qua cách đặt hàng chủ yếu qua điện thoại, thanh toán tiền sau khi chuyển hàng với hình thức cam kết đơn giản. Điều đó mang đến sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho cả phụ nữ và khách hàng. Tuy nhiên, với cách làm này, phụ nữ hai làng nghề dễ rơi vào tình huống bị khách hàng không trả tiền. Thực tế cũng cho thấy, gần một nửa phụ nữ đã từng không lấy lại tiền từ khách hàng. 

Ngày nhận 20/8/2018; ngày chỉnh sửa 27/12/2018; ngày chấp nhận đăng 28/12/2018

https://doi.org/10.33100/tckhxhnv4.3b.PhanThiThuHa


Keywords


vốn xã hội; phụ nữ; sản xuất; tiểu thủ công nghiệp.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (2015), “Vai trò của vốn xã hội đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn hiện nay”. Tạp chí Nghiên cứu Con người 5 (80): 38-49.

Nguyễn Tuấn Anh. 2010. “Kinship as social capital: Economic, social and cultural dimensions of changing kinship relations in a northern Vietnamese village”. Dissertation. The Amsterdam university, Nertherlands.

Coleman, Jame S. 1988. "Social capital in the creation of human capital". The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure: S95-S120.

Fukuyama, Francis. 2001. "Social capital, civil society and development". Third World Quarterly, Vol 22 (1): 7 –20.

Lê Ngọc Hùng. 2008. "Vốn xã hội, vốn con người và mạng lưới xã hội qua một số nghiên cứu ở Việt Nam". Tạp chí Nghiên cứu con người, 4 (37): 45-54.

Lin, Nan. 2005. "A Network Theory of Social Capital". Handbook on Social Capital, edited by Dario Castiglione, Jan van Deth and Guglielmo Wolleb, Oxford University Press.

Trương Thị Nga. 2013. "Vốn xã hội qua sự cố kết cộng đồng ở ven đô Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)". Luận văn thạc sỹ Xã hội học. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172