Một số đặc trưng của Hán thi Nhật Bản hậu kỳ Edo

Đỗ Thị Mai

Abstract


Hán thi hay thơ chữ Hán xuất hiện tại Nhật Bản vào thế kỷ thứ VII, sau một thời gian chữ Hán được du nhập từ Trung Quốc và được sáng tác tuân theo những quy luật của thơ Đường Trung Quốc như luật bằng trắc, đối ý, v.v… Sau đó, Hán thi của Nhật Bản tiếp tục biến đổi và trở thành một bộ phận quan trọng trong văn học cổ điển Nhật Bản. Thời Edo, việc Hán văn được đặc biệt coi trọng và việc tiếp cận Hán văn được mở rộng trong mọi tầng lớp xã hội đã tạo nên một thời kỳ bùng nổ rực rỡ của Hán thi với số lượng đông đảo các nhà thơ, cùng khối lượng tác phẩm đồ sộ. Hán thi thời kỳ Edo có thể chia thành hai giai đoạn với những đặc điểm riêng biệt là tiền kỳ và hậu kỳ Edo. Bài viết này tập trung phân tích đặc điểm của Hán thi hậu kỳ Edo. Đây là giai đoạn mà Hán thi, mặc dù về hình thức vẫn là một thể loại văn học có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng về mặt nội dung đã vượt ra ngoài những điển tích và mô típ của Trung Quốc, khai thác nhiều đề tài mới, gần gũi hơn với cuộc sống và thị hiếu của người dân Nhật Bản đương thời.

Ngày nhận 22/4/2019.; ngày chỉnh sửa 15/5/2019; ngày chấp nhận đăng 31/5/2019


Keywords


Nhật Bản; Hán thi; thời kỳ Edo

References


Fujikawa Hideo. 1981. Kan Chazan. Tokyo: Nhà xuất bản Chikuma Shobou. (富士川英郎. 1981. 『菅茶山』、 東京:筑摩書房)

Fujikawa Hideo. 2012. Các nhà thơ hậu kỳ Edo. Tokyo: Nhà xuất bản Heibonsha. (富士川英郎. 2012. 『江戸後期の詩人たち』、東京:平凡社)

Ibi Takashi. 1998. Luận về thơ ca Edo. Tokyo: Nhà xuất bản Kyuuko Shoin. (揖斐高. 1998. 『江戸詩歌論』、 東京: 汲古書院).

Katou Kokuyasu. 2002. “Về thơ tả thực và cuộc đời giản dị của Kan Chazan - Việc theo đuổi sự thật và chân thực”, Tạp chí Đông Dương Cổ Điển học 14: 137-154). 加藤国安. 2002. (「菅茶山の質朴の人生および写生詩について-「真率」「事実」なるものの探求」, 東洋古典学, 掲載券:14, 137頁-154頁)

Makisumi Etsuko. 2012. “Tính "đặc biệt độc đáo" của thơ chữ Hán Nhật Bản-việc tiếp nhận thơ chữ Hán ở Trung Quốc và "tính đặc biệt độc đáo" của nó”. Trang 235-247 trong sách Bốn mươi năm đào tạo và nghiên cứu Hán Nôm (1972-2012), Chủ biên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, khoa Văn học, Bộ môn Hán Nôm. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mizuta Norihisa. 1993. Tuyển tập nhà thơ Edo-Katsu Shikin, Nakajima Souin. Tokyo: Nhà xuất bản Iwanami Shoten). (水田紀久.1993. 『葛子琴;中島棕隠』、東京:岩波書店)

Nakamura Shinichirou. 1985. Hán thi Edo. Tokyo: Nhà xuất bản Iwanami Shoten. (中村真一郎.1985. 『江戸漢詩』、 東京: 岩波書店)

Saigi, Nishioka Atsushi. 2007. Shikawa Kansai. Tokyo: Nhà xuất bản Kenbun). (蔡毅、西岡淳. 2007. 『市河寛斎』. 東京: 研文出版)

Satou Tamotsu. 1992. Hình ảnh của Hán thi, Tokyo: Nhà xuất bản Taishuukan Shoten. (佐藤保. 1992. 『漢詩のイメージ』、東京:大修館書店)

Uno Naoto. 2018. Hiểu biết về Hán thi Nhật Bản – Thơ và trái tim của vĩ nhân. Tokyo: Nhà xuất bản Bensei. (宇野直人. 2018. 『知っておきたい日本の漢詩 : 偉人たちの詩と心』. 東京: 勉誠出版)

Yamamoto Kazuyoshi, Fukushima Riko. 2008. Yanagawa Seigan. Tokyo: Nhà xuất bản Bensei Kenbun. (山本和義, 福島理子. 2008. 『梁川星巌』、 東京:研文出版)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172