Một phân tích về Mẫu rập khuôn trên truyền thông và tác động của nó lên học sinh trường chuyên (nghiên cứu trường hợp học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam)

Vũ Hoàng Long

Abstract


Trong nghiên cứu này, những mẫu rập khuôn về học sinh trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams) trên truyền thông sẽ được chỉ rõ. Từ đó, tôi đi sâu vào mối quan hệ giữa những mẫu rập khuôn này với cách học sinh trường chuyên thể hiện bản thân trên mạng xã hội, đồng thời chỉ ra những tác động thực tế của chúng lên cuộc sống của họ. Bằng ba phương pháp nghiên cứu chính: phân tích nội dung, phân tích văn bản và thực địa nhân học, kết hợp với lý thuyết về ký hiệu học của Roland Barthes, nghiên cứu sẽ bóc tách cuộc sống của học sinh trường chuyên nói riêng và giới trẻ Việt Nam nói chung dưới những áp lực của truyền thông sau thời kỳ Đổi mới. Sâu xa hơn, những vấn đề được xã hội quan tâm như giáo dục giới trẻ thông qua truyền thông hay sự bất bình đẳng xã hội được tạo ra bởi định kiến sẽ được gợi mở.

Ngày nhận 30/5/2018; ngày chỉnh sửa 08/5/2019; ngày chấp nhận đăng 20/8/2019

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv5.4.VuHoangLong


Keywords


mẫu rập khuôn; truyền thông; mạng xã hội; học sinh trường chuyên; giới trẻ Việt Nam.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Barthes, Roland. 1972. Mythologies. New York: Hill and Wang.

Barthes, Roland. 2009. Những huyền thoại (Phùng Văn Tửu dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Benoit, H.Đ. 2016. "Những chuyển biến mang tính kiến tạo của Việt Nam sau Đổi mới: sự hình thành một tầng lớp doanh nhân tinh hoa mới". Trang 41-59 trong sách Việt Nam sau 30 năm Đổi mới - Thành tựu và Triển vọng, Chủ biên Phạm Quang Minh. Sách lưu hành nội bộ.

Biehl, João, et al. 2004. "Introduction: Rethinking Subjectivity". Subjectivity: Ethnographic Investigations, 1st ed., University of California Press, 2007, pp. 1-24.

Blum, Lawrence. 2009. "Prejudice" pp. 451-468 in Oxford Handbook of Philosophy of Education, edited by Harvey Siegel. Oxford UP.

BoBo. 2017. "Làm phim về ông bà, cựu HS trường Ams "ẵm" cùng lúc 3 giải thưởng Búp sen Vàng". Kênh 14 (http://kenh14.vn/lam-phim-ve-ong-ba-cuu-hs-truong-ams-am-cung-luc-3-giai-thuong-bup-sen-vang-20171128173947703.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Bourdieu, Pierre. 1996. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Chu, L. 2016. "Social Class Influences On Life Chances In Post-Reform Vietnam". Unpublished Doctoral thesis, City, University of London.

(http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/16166/)

Chu, L. 2018. "The Quest for Research on Social Class in Contemporary Vietnam: Overview of Current Approaches and Suggestions for Considering Pierre Bourdieu’s Theoretical Framework". Journal of Vietnamese Studies 13 (1) 42-79. ISSN 1559-372X, electronic 1559-3738.

CTV. 2017. "Học sinh trường Ams tổ chức trại hè cho học sinh đam mê khoa học". Kênh 14 (http://kenh14.vn/hoc-sinh-truong-ams-to-chuc-trai-he-cho-hoc-sinh-dam-me-khoa-hoc-2017072815054417.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Diệu Thanh. 2017. "Nữ sinh trường Ams lọt vào 0,03% người đạt điểm tuyệt đối trong số 1,7 triệu người thi SAT". Kênh 14 (http://kenh14.vn/nu-sinh-truong-ams-lot-vao-003-nguoi-dat-diem-tuyet-doi-trong-so-17-trieu-nguoi-thi-sat-2017040222361143.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Duy Won. 2018. "Nữ sinh trường Ams ẵm học bổng du học Mỹ nhờ trả lời phỏng vấn về Sơn Tùng MTP". Kênh 14 (http://kenh14.vn/nu-sinh-truong-ams-am-hoc-bong-du-hoc-my-nho-tra-loi-phong-van-ve-son-tung-mtp-201801261143254.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Dyer, Richard. 1999. "The Role of Stereotypes" pp. 206-212 in Paul Marris and Sue Thornham: Media Studies: A Reader, 2nd Edition. Edinburgh University Press.

GUNNY. 2017. "Hà Nội: Các bạn học sinh trường Ams mang trò chơi ảo ra thế giới thực". Hoa học trò online (http://www.hoahoctro.vn/tin-tuc/ha-noi-cac-ban-hoc-sinh-truong-ams-mang-tro-choi-ao-ra-the-gioi-thuc). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Hall, Stuart. 1993. Encoding/Decoding. The Cultural Studies Reader, Edited by S. During. London and NY: Routledge.

Ho Anh Thai. 1998. "Creative Writers and The Press in Viet Nam" pp. 58-63 in Mass media in Vietnam, edited by David G. Marr. Canberra: Autralian National University Press.

Ketzel, Philip. 2012. Digital Natives: Children of Globalization Exposing Empire: An Analysis of the Occupy Movement in the United States of America. Potsdam: Universität Potsdam.

King, V., Nguyen, P., & Minh, N. 2008. "Professional Middle Class Youth in Post-Reform Vietnam: Identity, Continuity and Change". Modern Asian Studies, 42(4), 783-813.

Lê Ái. 2017. "Nam sinh trường Ams đoạt HCV Olympic Vật lý châu Á 2017: "Mình không nghĩ sẽ đi xa được đến thế này"". Kênh 14 (http://kenh14.vn/nam-sinh-truong-ams-doat-hcv-olympic-vat-ly-chau-a-2017-minh-khong-nghi-se-di-xa-duoc-den-the-nay-20170511123505132.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Marr, D. 1998. "Introduction" pp. 1-26 in Mass media in Vietnam, edited by David G. Marr. Canberra: Autralian National University Press.

N.L. 2017. "Hà Nội: Các đại sứ trường Ams thỏa sức khoe cá tính trong vòng thi tài năng". Hoa học trò online (http://hoahoctro.vn/tin-tuc/ha-noi-cac-dai-su-truong-ams-thoa-suc-khoe-ca-tinh-trong-vong-thi-tai-nang). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Ngọc Vũ. 2017. "Ai cũng chờ đến hôm nay để được ngắm con gái trường Ams xinh ngất với áo dài!". Kênh 14 (http://kenh14.vn/ai-cung-cho-den-hom-nay-de-duoc-ngam-con-gai-truong-ams-xinh-ngat-voi-ao-dai-20170412170227735.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Nguyễn Hà Duy. 2018. "Nữ sinh Ams trúng tuyển ĐH hàng đầu thế giới nhờ viết luận về không khí nồm ở Hà Nội". Kênh 14 (http://kenh14.vn/nu-sinh-ams-trung-tuyen-dh-hang-dau-the-gioi-nho-viet-luan-ve-khong-khi-nom-va-bui-ban-o-ha-noi-20180226150823699.chn). Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2018.

Nguyễn Thu Giang. 2009. "Bàn về cái tôi dưới sự nhào nặn của truyền thông đại chúng". Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập 7. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.

Như Anh, Khánh H. 2017. "Hà Nội: Teen Ams cháy hết mình trong đêm chung kết "Ngày hội anh tài 2017"". Hoa học trò online (http://hoahoctro.vn/tin-tuc/ha-noi-teen-ams-chay-het-minh-trong-dem-chung-ket-ngay-hoi-anh-tai-2017). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Opengin, Sak. 2012. "Effects of Gifted Label on Gifted Students’ Perceptions". Turkish Journal of Giftedness and Education 2 (1): 37-59.

Ortner, Sherry. B. 2005. "Subjectivity and cultural critique". Anthropological Theory 5(1): 31–52.

Prensky, Marc. 2001. "Digital Natives, Digital Immigrants". On the Horizon. MCB University Press 9 (5) October 2001.

Rettberg, Jill. 2017. "Self­Representation in Social Media" pp. 429-443 in SAGE Handbook of Social Media, edited by Jean Burgess, Alice Marwick, and Thomas Poell. SAGE publishing.

T.A. 2017. "NHAT' 17: Khi teen Ams mang trò chơi ảo ra đời thực với Ngày Hội Mô Phỏng". Kênh 14 (http://kenh14.vn/nhat-17-khi-teen-ams-mang-tro-choi-ao-ra-doi-thuc-voi-ngay-hoi-mo-phong-2017083119230789.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

T.D. 2017a. "Học sinh trường Ams tổ chức Fashion Show dành tặng những người phụ nữ bị ung thư vú". Kênh 14 (http://kenh14.vn/hoc-sinh-truong-ams-to-chuc-fashion-show-danh-tang-nhung-nguoi-phu-nu-bi-ung-thu-vu-20170808211526964.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

T.D. 2017b. "Trường Ams có nhóm học sinh đầu tiên của Việt Nam đi thi robot quốc tế". Kênh 14 (http://kenh14.vn/truong-ams-co-nhom-hoc-sinh-dau-tien-cua-viet-nam-di-thi-robot-quoc-te-20170327111913543.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Thanh Nga. 2017. "Hà Nội: Teen Ams mang "vũ trụ Marvel" vào trại Hè khoa học dành cho trẻ em". Hoa học trò online (http://hoahoctro.vn/tin-tuc/ha-noi-teen-ams-mang-vu-tru-marvel-vao-trai-he-khoa-hoc-danh-cho-tre-em). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Thornham H, McFarlane A. 2011. "Discourses of the digital native: use, non-use, and perceptions of use in BBC Blast". Information, Communication & Society 14(2): 258-279.

Tuk Tuk. 2017. "Cả khoảng trời kỷ niệm ùa về với không gian trường Ams cũ vừa được phục dựng 3D". Kênh 14 (http://kenh14.vn/ca-khoang-troi-ky-niem-ua-ve-voi-khong-gian-truong-ams-cu-vua-duoc-phuc-dung-3d-2017081610104274.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

Yingie. 2017. "G'LAMs 2017: Khi học sinh trường Ams mang sân khấu nghệ thuật Broadway đến với Nhà hát lớn Hà Nội". Kênh 14 (http://kenh14.vn/glams-2017-khi-hoc-sinh-truong-ams-mang-san-khau-nghe-thuat-broadway-den-voi-nha-hat-lon-ha-noi-20170804175636183.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.

YiYi. 2017. "NHAT'17: Teen Ams trổ tài diễn xuất, vũ đạo "đỉnh cao" với Ngày Hội Nhạc Kịch Port to Ol'and!". Kênh 14 (http://kenh14.vn/nhat17-teen-ams-tro-tai-dien-xuat-vu-dao-dinh-cao-voi-ngay-hoi-nhac-kich-port-to-oland-2017051111214096.chn). Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i4.492

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172