Hợp tác Việt Nam - Campuchia trong phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới

Bùi Nam Khánh

Abstract


Những năm gần đây, ở biên giới Việt Nam - Campuchia hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và buôn bán người diễn ra khá phức tạp. Tội phạm hai nước đã tìm cách móc nối với nhau, với tội phạm nước ngoài hình thành các mạng lưới, tổ chức, đường dây mang tính xuyên quốc gia, xuyên biên giới. Vấn đề này trở thành mối đe dọa an ninh phi truyền thống, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam và Campuchia. Xác định được nguy cơ, thách thức từ hoạt động của các loại tội phạm, từ năm 2009, Việt Nam và Campuchia đã ký các kế hoạch, chương trình hợp tác, tạo cơ chế để các cơ quan chức năng tăng cường hợp tác phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Kết quả cho thấy, trong 10 năm qua (2009-2019), hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này đạt được một số kết quả quan trọng nhưng cũng tồn tại những hạn chế cần phối hợp xử lý. Bài viết nghiên cứu, đánh giá kết quả hợp tác Việt Nam - Campuchia trong phòng, chống các loại tội phạm từ năm 2009 đến năm 2019; Đồng thời, kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này thời gian tới.

Ngày nhận 04/12/2019; ngày chỉnh sửa 06/02/2020; ngày chấp nhận đăng 28/8/2020

DOI.............................................  Keywords


an ninh phi truyền thống; hợp tác Việt Nam - Campuchia; phòng, chống tội phạm; buôn bán ma túy; buôn bán người

References


Bộ Công an Việt Nam. 2018. “Tài liệu Hội nghị giao ban giữa Việt Nam và Campuchia trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy năm 2018”. Đà Nẵng. Tài liệu lưu trữ tại Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Bộ Ngoại giao Việt Nam. 2006. "Thông tin cơ bản về Campuchia và quan hệ với Việt Nam". Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao Việt Nam (http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/ca_tbd/nr040824144816/ns060918140129). Truy cập ngày 11/9/2020.

Bùi Nam Khánh. 2018a. "Đảm bảo an ninh phân giới cắm mốc tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia". Tạp chí Khoa học và Giáo dục An ninh 16: 54-58.

Bùi Nam Khánh. 2018b. "Nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác đảm bảo an ninh tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia". Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn 4(6): 693-709.

Bùi Nam Khánh. 2019a. "Nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia". Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 3(228): 65-70.

Bùi Nam Khánh. 2019b. "Buôn bán người qua biên giới Việt Nam - Campuchia: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa". Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á 9(82): 60-67.

Bùi Nam Khánh. 2020. "Hợp tác xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia". Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế 1(120): 137-158.

Đỗ Thành Trường. 2018. "Dự báo tình hình tội phạm về ma túy và các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội phạm về ma túy". Cổng thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (https://www.vksndtc.gov.vn/thong-tin/du-bao-tinh-hinh-toi-pham-ve-ma-tuy-va-cac-giai-ph-d12-t7699.html). Truy cập ngày 11/9/2020.

Đỗ Thị Thanh Bình, Bùi Nam Khánh. 2018a. "Một số giải pháp tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia". Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 7(220): 23-29.

Đỗ Thị Thanh Bình, Bùi Nam Khánh. 2018b. "Hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong đảm bảo an ninh tuyến biên giới đất liền". Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế 1(112): 172-191.

Đỗ Thị Thanh Bình, Bùi Nam Khánh. 2018c. "Vietnam - Cambodia cooperation in border security. International Studies 38: 203-219.

Hoàng Anh. 2015. "Văn phòng BLO: Kênh trao đổi thông tin quan trọng" Tiếng Chuông (http://tiengchuong.vn/Ma-tuy/Van-phong-BLO-Kenh-trao-doi-thong-tin-quan-trong/14922.vgp). Truy cập ngày 21/4/2020.

Hoàng Anh. 2019. "Diễn tập liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia". Tiếng Chuông (http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Dien-tap-lien-hop-chong-toi-pham-ma-tuy-xuyen-bien-gioi-Viet-NamCampuchia/34584.vgp). Truy cập ngày 04/12/2019.

Hoàng Đình Nhàn. 2017. Đối ngoại quốc phòng Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đến nay" Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế". Hà Nội: Học viện Ngoại giao.

Lưu Việt. 2017. "Hội nghị đánh giá thực hiện Hiệp định hợp tác song phương về phòng, chống buôn bán người và Quy trình chuẩn về xác minh, xác định và hồi hương nạn nhân giữa Chính phủ hai nước Campuchia và Việt Nam". Tuyên truyền Đồng Tháp (http://tuyentruyen.dongthap.gov.vn/tin-tuc-su-kien-24/hoi-nghi-danh-gia-thuc-hien-hiep-dinh-hop-tac-song-phuong-ve-phong-chong-buon-ban-nguoi-va-quy-trinh-chuan-ve-xac-minh-xac-dinh-va-hoi-huong-nan-nhan-giua-chinh-phu-hai-nuoc-campuchia-va-viet-nam-37.html). Truy cập ngày 30/6/2019.

Mai Đan. 2018. "Cảnh báo gia tăng tình trạng mua bán người qua biên giới". Thời báo Tài chính Việt Nam (http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2018-06-14/canh-bao-gia-tang-tinh-trang-mua-ban-nguoi-qua-bien-gioi-58672.aspx). Truy cập ngày 04/12/2019.

Nguyễn Hồng Nhung. 2010. "Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt Nam-Campuchia". Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 8: 22-24.

Nguyễn Thành Văn (Chủ biên). 2018. Việt Nam - Campuchia: Hợp tác hữu nghị và phát triển. Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Phạm Thanh Tân. 2018. “Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia”. Báo Ảnh và Dân tộc miền núi, https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/tang-cuong-hop-tac-phong-chong-toi-pham-o-khu-vuc-bien-gioi-viet-nam-campuchia/172816.html). Truy cập ngày 11/9/2020.

Quang Đạo. 2018. "Ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người". Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://www.dangcongsan.vn/xa-hoi/ngan-chan-day-lui-toi-pham-mua-ban-nguoi-506789.html). Truy cập ngày 04/12/2019.

Quang Thanh. 2019. "Việt Nam và Campuchia ký hai văn kiện quan trọng về cắm mốc biên giới". VnEconomy (http://vneconomy.vn/viet-nam-va-campuchia-ky-hai-van-kien-quan-trong-ve-cam-moc-bien-gioi-20191005141624944.htm). Truy cập ngày 04/12/2019.

Talpur Anushka, George Tony . 2014. "A review of drug policy in the Golden Crescent: Towards the development of more effective solutions". Asian Journal of Psychiatry 12: 31-35.

Tiến Mạnh. 2016. "Việt Nam và Campuchia tăng cường phòng chống ma túy ở biên giới". Công an nhân dân (http://congan.com.vn/tin-chinh/chinh-tri-thoi-su/viet-nam-va-campuchia-tang-cuong-phong-chong-ma-tuy-o-bien-gioi_29678.html). Truy cập ngày 04/12/2019.

Tô Lâm. 2018. "Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới". Tạp chí Công an nhân dân 3: 2-8.

Thanh Hà. 2018. "Tăng cường hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người". Thời Đại (http://thoidai.com.vn/phong-chong-mua-ban-nguoi/tang-cuong-ho-tro-nan-nhan-cua-toi-pham-mua-ban-nguoi_t114c102n99508). Truy cập ngày 04/12/2019.

Thông tấn xã Việt Nam. 2016. "Phối hợp triệt phá đường dây, băng nhóm buôn bán người qua biên giới". Báo điện tử Quân đội nhân dân (https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/phoi-hop-triet-pha-cac-duong-day-bang-nhom-buon-ban-nguoi-qua-bien-gioi-457631). Truy cập ngày 04/12/2019.

UNODC. 2019a. "Responses: Border Liaison Office (BLO) Network". Asia (http://asia.aidforum.org/docs/Gerson_Bergeth.pdf). Truy cập ngày 04/12/2019.

UNODC. 2019b. "Supporting Regional Integration with Effective Border Management: Border Liaison Offices". UNODC (https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2015/patrol/BLO_Brochure_web.pdf). Truy cập ngày 11/9/2020.

UNODC. 2019c. "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Challenges". UNODC (https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf/). Truy cập ngày 11/9/2020.

Vũ Thi. 2016. "Cả nước có gần 10% hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo mới". Nhân dân (http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/30490102-ca-nuoc-co-gan-10-ho-ngheo-theo-chuan-ngheo-moi.html). Truy cập ngày 04/12/2019.

Vương Xuân Tình. 2014. Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i4.572

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172