Giáo dục đại học trong bối cảnh “bình thường mới”

Tạ Thị Bích Ngọc

Abstract


Dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến giáo dục đại học trên toàn thế giới, trong đó có giáo dục đại học Việt Nam. Trong dòng chảy chung của nhân loại, các trường đại học đã kịp thời khắc phục trở ngại để vượt qua giai đoạn khó khăn. Thực tế cho thấy bên cạnh những trở ngại, bối cảnh “bình thường mới” đang mở ra nhiều hướng đi mà nếu có sự chuyển mình kịp thời, giáo dục đại học hoàn toàn có thể khẳng định vị thế và vươn lên phát triển mạnh mẽ. Bài viết này tập trung làm rõ những xu hướng phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh hậu Covid-19 và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy giáo dục đại học đổi mới và phát triển.

Ngày nhận 06/10/2020; ngày chỉnh sửa 15/11/2020; ngày chấp nhận đăng 20/12/2020


Keywords


giáo dục đại học; chuyển đổi số; bối cảnh “bình thường mới”.

References


Bích Trâm. 2020. “Covid-19 tác động đến thị trường du học, du học sinh cần làm gì?” Trang thông tin điện tử 24h Sống xanh (https://24hsongxanh.vn/covid-19-tac-dong-den-thi-truong-du-hoc-du-hoc-sinh-can-lam-gi/). Truy cập tháng 9/2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2020. Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 ban hành hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 - 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2020. Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021.

Giorgio Marinoni - Hilligje Van‘T Land. 2020. “Tác động của COVID-19 đến giáo dục đại học toàn cầu”. Báo điện tử Sinh viên Việt Nam (https://svvn.tienphong.vn/svvn-giao-duc/tac-dong-cua-covid19-den-giao-duc-dai-hoc-toan-cau-1682680.tpo). Truy cập tháng 9/2020.

KL. 2020. “COVID-19 tác động tiêu cực lĩnh vực giáo dục và đào tạo thanh niên”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/covid-19-tac-dong-tieu-cuc-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thanh-nien-561501.html). Truy cập tháng 9/2020.

Lê Huyền. 2020. “Nhiều trường đại học giảm học phí cho sinh viên vì dịch Covid-19”. Báo điện tử Vietnamnet (https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/nhieu-truong-dai-hoc-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-630101.html#inner-article). Truy cập tháng 9/2020.

Ngọc Diệp.2020. “Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, chỉ 643.000 em đăng ký xét tuyển”. Báo Tuổi trẻ online (https://tuoitre.vn/hon-900-000-thi-sinh-dang-ky-thi-tot-nghiep-thpt-chi-643-000-em-dang-ky-xet-tuyen-20200706091035547.htm). Truy cập tháng 9/2020.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2018. “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học” (http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137459). Truy cập tháng 9/2020.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2019. “Luật Giáo dục”. (http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=13&ItemID=136042). Truy cập tháng 9/2020.

Quỳnh Dương. 2020. “Ảnh hưởng từ dịch Covid-19: Ngành Giáo dục đối mặt ''thảm họa thế hệ''”. Báo điện tử Hà Nội mới (http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-gioi/975300/anh-huong-tu-dich-covid-19-nganh-giao-duc-doi-mat-tham-hoa-the-he). Truy cập 9/2020.

Tú Anh. 2020. “Đại học Anh thất thu vì Covid-19”. Báo điện tử VnExpress (https://vnexpress.net/dai-hoc-anh-that-thu-vi-covid-19-4084565.html). Truy cập tháng 9/2020.

Thanh Hằng. 2020. “Đại học thuê máy bay đón sinh viên”. Báo điện tử VnExpress (https://vnexpress.net/dai-hoc-thue-may-bay-don-sinh-vien-4117438.html). Truy cập tháng 9/2020.

Thanh Hằng. 2020. “Nhật Bản mua máy tính cho học sinh tại nước ngoài”. Báo điện tử VnExpress (https://vnexpress.net/nhat-ban-mua-may-tinh-cho-hoc-sinh-tai-nuoc-ngoai-4114548.html). Truy cập tháng 9/2020.

Thông tấn xã Việt Nam. 2020. “UNESCO: 50% số học sinh, sinh viên phải học trực tuyến nhưng thiếu máy tính”. Thông tấn xã Việt Nam (https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-quoc-te-1049/unesco-50-so-hoc-sinh-sinh-vien-phai-hoc-truc-tuyen-nhung-thieu-may-tinh-4626248.html). Truy cập tháng 9/2020.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục.2020. “Đại học tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục”. Cổng thông tin điện tử Bộ giáo dục và đào tạo (https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-dai-hoc/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=6615). Truy cập tháng 9/2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i2b.613

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172