Vấn đề xây dựng nội dung giáo trình Văn học Hàn Quốc dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn Quốc, Trường Đại học Hà Nội

Bùi Thị Bạch Dương, Nguyễn Thị Thơm Thắm

Abstract


Trong các môn học liên quan đến văn hóa, văn học chính là môn học hỗ trợ tốt cho việc học ngôn ngữ thông qua văn hóa. Với trường hợp người học tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam hiện nay, thực tế cho thấy việc giảng dạy môn Văn học Hàn Quốc chưa có được hiệu quả tốt nhất bởi nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố tài liệu giảng dạy đóng vai trò rất quan trọng. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các cơ sở lý luận liên quan đến thực trạng giảng dạy liên quan đến môn văn học Hàn Quốc tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam; phân tích đặc điểm/mục tiêu môn học; khảo sát nhu cầu của người học về các nội dung như: kinh nghiệm tiếp cận văn học Hàn Quốc, thể loại/đặc điểm của tác phẩm/nội dung mong muốn được học, v.v., để từ đó gợi ý các tiêu chí lựa chọn tác phẩm và đề xuất phương hướng xây dựng nội dung giáo trình Văn học Hàn Quốc dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn tại Trường Đại học Hà Nội.

Ngày nhận 07/10/2021; ngày chỉnh sửa 08/11/2021; ngày chấp nhận đăng 14/11/2021


Keywords


giảng dạy văn học; văn học Hàn Quốc; giáo trình văn học

References


Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến. 2020. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 5, 6. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Choi Un Sik và cộng sự. 2010. Văn học Hàn Quốc dành cho người nước ngoài. Seoul: Nhà xuất bản Bogosa.

Gillian Lazar. 1993. Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and Trainers. Cambridge: Cambridge University Press.

Khoa Tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội. 2017. Đề cương chi tiết học phần Văn học Hàn Quốc.

Khoa Tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội. Tập bài giảng “Văn học Hàn Quốc”.

Kim Hye Young. 2013. “Phương án phát triển giáo trình văn học trong đào tạo tiếng Hàn”. Giáo dục tiếng Hàn mới Vol.0 No.94: 361-388 .

Nam Yeon. 2012. “Nghiên cứu phát triển giáo trình lịch sử văn học Hàn Quốc cho người học Trung Quốc”, Hiệp hội giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc Quốc tế Vol.23 No. 4: 143-177

Nguyễn Long Châu. 1997. Nhập môn văn học Hàn Quốc. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Park Kyung Soo và cộng sự. 2015. Tìm hiểu Văn học Hàn Quốc dành cho người nước ngoài. Busan: Nhà xuất bản Đại học Ngoại ngữ Busan.

Phan Thị Thu Hiền (chủ biên), Nguyễn Thị Hiền. 2017. Giáo trình Văn học Hàn Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Phan Thị Thu Hiền. 2017. Dạo bước vườn văn Hàn Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp.

Trần Thúc Việt. 2006. Văn học Korea (Triều Tiên – Hàn Quốc). Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm giáo dục ngôn ngữ trường Đại học Quốc gia Seoul. 2012. Korean. Seoul: Nhà xuất bản Twoponds.

Trung tâm giáo dục quốc tế đại học Kyunghee. 2003: Advanced Korean. Seoul: Nhà xuất bản viện văn hóa Đại học Kyunghee.

Trung tâm giáo dục tiếng Hàn Đại học Nữ Ehwa. 2009. Pathfinder in Korean. Seoul: Nhà xuất bản Đại học Nữ Ehwa.

Trung tâm giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Korea. 2009. Fun fun Korean. Seoul: Nhà xuất bản Kyobo Book.

Trung tâm giáo dục tiếng Hàn trường Đại học Yonsei. 2013. Yonsei Korean. Seoul: Nhà xuất bản Đại học Yonsei.

Yoon Yeo Tak và cộng sự. 2014. “Nghiên cứu xây dựng mục lục tác phẩm văn học Hàn Quốc trong đào tạo tiếng Hàn–trọng tâm là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc”. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục tiếng Hàn Quyển 34: 359-388.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i4b.909

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172