Giá trị truyền kinh nghiệm của tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con chó

Hoàng Thị Yến

Abstract


Tục ngữ lưu giữ một kho tàng tri thức và kinh nghiệm của một dân tộc. Trong bài viết này, các phương pháp miêu tả, phân tích thành tố nghĩa được tác giả lựa chọn sử dụng và kết hợp với thao tác phân tích, tổng hợp và dịch văn học. Kho tàng kinh nghiệm phong phú trong tục ngữ có yếu tố chỉ con chó gồm có: i. kinh nghiệm trong lao động sản xuất, làm kinh tế; ii. kinh nghiệm giải quyết vấn đề; iii. kinh nghiệm trong giao tiếp ứng xử ở phạm vi trong gia đình và ngoài xã hội; iv. kinh nghiệm trong giáo dục, tu thân; v. kinh nghiệm về ẩm thực, sức khỏe; vi. kinh nghiệm đánh giá, nhìn nhận sự việc. Có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm sống, cách ứng xử, nhận thức về những yếu tố quan trọng quyết định thành bại trong công việc của người Hàn và người Việt. Cũng có thể thấy những điểm khác biệt về cách cảm, cách nghĩ thông qua sự liên tưởng hay cách biểu đạt của hai dân tộc thể hiện qua các đơn vị tục ngữ. Điều này có căn nguyên từ những nét đặc trưng về môi trường sống, trong phương thức sản xuất và các yếu tố xã hội - lịch sử, v.v. của hai dân tộc.

Ngày nhận 13/9/2020; ngày chỉnh sửa 14/01/2021; ngày chấp nhận đăng 28/02/2022


Keywords


tục ngữ tiếng Hàn; con chó; giá trị truyền kinh nghiệm.

References


oàng Thị Yến, Bae Yang Soo. 2019. “Hình ảnh con chó trong tục ngữ tiếng Hàn (liên hệ với tiếng Việt)”. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 29 (3): 131-164.

Hoàng Thị Yến, Lâm Thị Hòa Bình, Bae Yang Soo. 2020. "Cultural components in Korean sokdam using the lexical element of “dog” in comparison with Vietnamese and English equivalents". The Vietnamese Studies Review (VSR). 1 (18): 55-108.

Mã Giang Lân. 1999. Tục ngữ và ca dao Việt Nam; Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Nguyễn Lân. 2016. Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam; Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Son Sun Yeong. 2015. “So sánh biểu trưng của 12 con giáp trong tục ngữ Việt Nam và Hàn Quốc”. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vũ Ngọc Phan. 2008. Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam; Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.

송재선. 1997. 동물 속담 사전. 東文選. (Song Jae Seun. 1997. Từ điển tục ngữ động vật. Nhà xuất bản Dongmunseon. Hàn Quốc).

왕린. 2017. 한•중 ‘개' 관련 속담의 은유 연구 韩中‘狗'相关 俗语的 隐喻 研究, 동국대학교. Wang Rin. 2017. “Nghiên cứu ẩn dụ của tục ngữ liên quan đến chó trong tiếng Hàn và tiếng Trung”. Luận văn Thạc sĩ. Đại học Dongkuk. Hàn Quốc.

왕육비. 2017. 한•중 동물 속담의 비교 연구: '개'에 관한 속담 중심으로, 한양대학교 (Wang Yuk Bi. 2017. “Nghiên cứu so sánh tục ngữ động vật trong tiếng Hàn và tiếng Trung, trọng tâm là tục ngữ liên quan đến chó”. Luận văn Thạc sĩ. Đại học Hanyang. Hàn Quốc).

정유지. 2004. 한. 일 동물 관련 속담의 비교 연구- 개와 고양이를 중심으로-, 한양대학교 (Jung Yu Ji. 2004. “Nghiên cứu so sánh tục ngữ động vật Hàn - Nhật: trọng tâm là chó và mèo”. Luận văn Thạc sĩ. ĐH Hanyang. Hàn Quốc).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i1.926

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172