Vol 7, No 4b (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i4b

Chuyên san dành cho Cán bộ trẻ

Table of Contents

Research Articles

Lê Thị Thu Giang
627-637
Phạm Hoa Mai
638-649
Bùi Thị Bạch Dương, Nguyễn Thị Thơm Thắm
650-661
Jun Ji Eun
662-672
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
673-686
Hà Minh Thành
687-698
Dương Quỳnh Thu
699-712
Đặng Hồng Vân
713-725
Trần Ngọc Thư
726-736
Phan Hoàng My Thương
737-751