Author Details

Anh, Lê Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, Viet Nam

  • Vol 5, No 1 (2019) - Research Articles
    Sự thỏa mãn nhu cầu tự trọng của người trưởng thành: Tiếp cận theo lý thuyết Tháp nhu cầu của Abraham Maslow
    Abstract