Author Details

Anh, Lưu Tuấn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

  • Vol 4, No 1 (2018) - Research Articles
    Hoạt động tổ chức của khách sạn cao cấp từ góc nhìn văn hóa
    Abstract