Author Details

Anh, Nguyễn Tuấn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, Viet Nam

 • Vol 4, No 4 (2018) - Research Articles
  Quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người: Từ những góc nhìn, quan điểm khác nhau đến một số vấn đề đặt ra
  Abstract
 • Vol 6, No 1 (2020) - Research Articles
  Một cách tiếp cận trong nghiên cứu mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội, đồng thuận xã hội
  Abstract
 • Vol 6, No 4 (2020) - Research Articles
  Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình phát triển bền vững ở khu vực ven sông Hậu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh
  Abstract