Author Details

Anh, Nguyễn Tuấn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, Viet Nam

  • Vol 3, No 3 (2017) - Research Articles
    Đánh giá của người dân về thực trạng và sự tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn (Qua kết quả của một cuộc khảo sát xã hội học)
    Abstract