Author Details

Anh, Phạm Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viet Nam

  • Vol 5, No 3 (2019) - Research Articles
    Tổ chức và quản lý các cấp hành chính địa phương dưới triều Trần (1226-1400)
    Abstract