Author Details

Anh, Phạm Đức, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, Viet Nam

  • Vol 2, No 3 (2016) - Research Articles
    Tư tưởng thân dân trong đường lối trị quốc của các nhà nước quân chủ Việt Nam thời Lý-Trần và Lê sơ (thế kỷ XI-XV)
    Abstract