Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Dang, Andrew Wells, Oxfam in Vietnam, 22 Le Dai Hanh, Hanoi, Vietnam; Telephone: 0904 245 461;
Dat, Nguyen Ba, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University (Viet Nam)
Dật, Phan Hữu, VNU-University of Social Sciences and Humanities, Hanoi (Viet Nam)
Dey, Amrita, Calcutta University, Kolkata, India (India)
Diện, Đỗ Thị, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Viet Nam)
Diệu, Phạm Thị Lương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội (Viet Nam)
Diệu Linh, Mai Bùi, Trường Đại học Concordia, Canada. (Canada)
Dita, Tuse, Dire Dawa University, Ethiopia (Ethiopia)
Duẩn, Nguyễn Văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội (Viet Nam)
Dung, Lâm Thị Mỹ (Viet Nam)
Dung, Nguyễn Kim, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viet Nam)
Dung, Nguyễn Thanh, Viện Công nghệ Việt - Hàn, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Viet Nam)
Dung, Phạm Vân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội (Viet Nam)
Duy, Lê Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội (Viet Nam)
Duy Anh, Đoàn,  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Viet Nam)
Duyên Phong, Nguyễn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Viet Nam)
Dũng, Nguyễn Mạnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội (Viet Nam)
Dũng, Trần Ngọc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Viet Nam)
Dương, Nguyễn Hoàng, Trường Đại học Hà Nội (Viet Nam)
Dương, Nguyễn Thùy, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội (Viet Nam)
Dương, Trịnh Thùy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Viet Nam)

1 - 21 of 21 Items