Search


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1b (2018) Mối quan hệ nhà nước giữa Việt Nam và Vatican: một chặng đường thiết lập và những vấn đề đặt ra Abstract
Nguyễn Thị Kim Thoa
 
Vol 3, No 2b (2017) Mối quan hệ giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10/1930 - nhìn từ góc độ Lịch sử sử học Abstract
Hồ Thị Liên Hương
 
Vol 3, No 2b (2017) Cách tân của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời kỳ Đổi mới trên phương diện khắc họa nhân vật lịch sử (qua khảo sát một số tác phẩm tiêu biểu) Abstract
Võ Thị Minh Trang
 
Vol 7, No 1 (2021) Vấn đề phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến Abstract
Đỗ Đức Minh
 
Vol 4, No 3 (2018) Vấn đề Campuchia trong quan hệ Australia - Việt Nam Abstract
Huỳnh Tâm Sáng
 
Vol 1, No 1 (2015) Thất bại của Mỹ trong cuộc đối đầu về phương lược chiến tranh ở Việt Nam (1954 - 1975) Abstract
Phạm Hồng Tung
 
Vol 7, No 4b (2021) Phương án cải thiện sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên sơ cấp trong khi học tiếng Hàn Quốc online Abstract
Phan Hoàng My Thương
 
Vol 1, No 1 (2015) Miền Trung Việt Nam: Thời kỳ hình thành nhà nước sớm qua nghiên cứu phân bố và tính chất của các địa điểm khảo cổ học Abstract
Lâm Thị Mỹ Dung
 
Vol 7, No 1b (2021) Triển vọng của ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam và định hướng giảng dạy Hàn Quốc học trong thực tiễn đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội Abstract
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
 
Vol 7, No 1b (2021) Toàn cầu hóa, địa phương hóa Hàn Quốc học ở Việt Nam (từ các lý thuyết Khu vực học và từ kinh nghiệm của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) Abstract
Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Mai
 
Vol 3, No 2b (2017) Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở một số nước và bài học cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Thúy Hiền
 
Vol 7, No 1 (2021) Giáo sư Đinh Xuân Lâm và những đóng góp trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam Abstract
Nguyễn Văn Khánh
 
51 - 62 of 62 Items << < 1 2 3 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"