Search


 
Issue Title
 
Vol 6, No 6 (2020) Sinh kế của ngư dân ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan (Nghiên cứu trường hợp tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) Abstract
Huỳnh Thị Ánh Phương, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Hồng
 
Vol 4, No 1b (2018) Từ sản xuất nông nghiệp đến kinh doanh nhà trọ: biến đổi sinh kế ở một làng ven đô Hà Nội dưới tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa Abstract
Phan Thị Ngọc
 
Vol 8, No 3 (2022) Nam Bộ trong Gia Định1 tam thập cảnh, phân bội văn vận phủ vận của Trịnh Hoài Đức nhìn từ cảm thức sinh thái Abstract
Lê Sỹ Đồng
 
Vol 2, No 2b (2016) Trợ giúp xã hội thường xuyên cho người cao tuổi Hà Nội Abstract
Mai Tuyết Hạnh
 
Vol 6, No 4 (2020) Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa Abstract
Bùi Văn Tuấn
 
Vol 4, No 1b (2018) Chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015 Abstract
Lê Thị Hồng Thuận
 
Vol 8, No 1 (2022) Sinh kế của lao động di cư tự do tại Thành phố Hà Nội trong đại dịch Covid - 19 Abstract
Phạm Văn Quyết, Phạm Văn Huệ, Đinh Quang Hùng
 
Vol 2, No 1b (2016) Đời sống của người cao tuổi Việt Nam trong giai đoạn già hóa dân số Abstract
Mai Tuyết Hạnh
 
Vol 5, No 6 (2019) Nguồn nhân lực công tác xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 4, No 1 (2018) Nghiên cứu thực trạng hoạt động của hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội Abstract
Phạm Hồng Long, Lê Thị Huyền Trang
 
26 - 35 of 35 Items << < 1 2 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"