Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 2b (2021) Mô hình hợp tác nhà chùa - doanh nghiệp - nhà nước trong bảo trợ trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt tại chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh Abstract
Nguyễn Hồi Loan
 
Vol 4, No 1b (2018) Mô hình quản lý khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo hướng mở rộng tham gia của cộng đồng: một đánh giá tại tỉnh Hà Nam Abstract
Nguyễn Mạnh Tiến
 
Vol 6, No 2b (2020) Mạng lưới thương mại thuốc tắm của người Dao ở Sa Pa: Một tiếp cận về nhân học phát triển Abstract
Bùi Minh Hào
 
Vol 7, No 2b (2021) Mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Abstract
Nguyễn Thái Bá, Phạm Văn Quyết
 
Vol 3, No 2b (2017) Mối quan hệ giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10/1930 - nhìn từ góc độ Lịch sử sử học Abstract
Hồ Thị Liên Hương
 
Vol 3, No 1 (2017) Mối quan hệ giữa giáo dục-khoa cử và chính trị: Góc nhìn khác từ giáo dục Nho học Việt Nam thế kỷ XIX Abstract
Đỗ Thị Hương Thảo
 
Vol 2, No 1b (2016) Mối quan hệ giữa hôn nhân và tôn giáo từ những góc nhìn khác nhau Abstract
Cù Thị Thanh Thúy
 
Vol 7, No 3b (2021) Mối quan hệ giữa khuôn mẫu sử dụng thời gian cho hoạt động thư giãn với sự hài lòng cuộc sống của người cao tuổi ở thành phố Cần Thơ Abstract
Phan Thuận
 
Vol 2, No 2b (2016) Mối quan hệ giữa trí tuệ cảm xúc và thành tích học tập ở lứa tuổi thiếu niên Abstract
Trần Hà Thu
 
Vol 2, No 1 (2016) Mối quan hệ giữa yếu tố lợi ích, bối cảnh sống và lựa chọn niềm tin tôn giáo: trường hợp đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay Abstract
Trần Thị Phương Anh
 
Vol 4, No 3 (2018) Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của C. Mác và Ph. Ăngghen Abstract
Phan Trọng Hào
 
Vol 4, No 1b (2018) Mối quan hệ nhà nước giữa Việt Nam và Vatican: một chặng đường thiết lập và những vấn đề đặt ra Abstract
Nguyễn Thị Kim Thoa
 
Vol 6, No 1 (2020) Một cách tiếp cận trong nghiên cứu mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội, đồng thuận xã hội Abstract
Nguyễn Tuấn Anh
 
Vol 3, No 6 (2017) Một nghiên cứu về sự tương tác giữa giáo viên và học sinh cấp tiểu học từ góc nhìn giới Abstract
Quách Thị Gấm
 
Vol 5, No 4 (2019) Một phân tích về Mẫu rập khuôn trên truyền thông và tác động của nó lên học sinh trường chuyên (nghiên cứu trường hợp học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam) Abstract
Vũ Hoàng Long
 
Vol 6, No 1b (2020) Một số ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay Abstract
Đoàn Thu Nguyệt
 
Vol 5, No 2b (2019) Một số cơ sở triết học của sự chuyển đổi khung mẫu dạy học từ truyền thụ sang kiến tạo Abstract
Trần Minh Hiếu
 
Vol 8, No 1 (2022) Một số di sản của Các Mác: Một thế kỷ rưỡi nhìn lại Abstract
Nguyễn Quang Hưng
 
Vol 4, No 2b (2018) Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường theo quan điểm Hồ Chí Minh Abstract
Hoàng Thị Ngọc Minh
 
Vol 7, No 2b (2021) Một số hoạt động tự chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ tuổi trung niên Abstract
Lương Bích Thủy
 
Vol 4, No 2b (2018) Một số kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ làng của dân quân du kích Liên khu 3 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) Abstract
Nguyễn Thị Ngân, Lê Đức Thuận
 
Vol 5, No 2b (2019) Một số quan điểm xã hội học nghiên cứu về quảng trường Abstract
Bùi Thị Phương
 
Vol 4, No 6 (2018) Một số vai trò cơ bản của hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và các yếu tố tác động Abstract
Trần Thị Phương Anh
 
Vol 4, No 1 (2018) Một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận nghiên cứu vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới Abstract
Đinh Xuân Lý
 
Vol 6, No 2b (2020) Một số vấn đề lý luận về triết lý nhân sinh Phật giáo Abstract
Nguyễn Thị Lê Thư
 
226 - 250 of 604 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>