Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 1 (2021) Các hướng nghiên cứu về vấn đề thất nghiệp của thanh niên thế giới và Việt Nam Abstract
Bùi Thanh Minh
 
Vol 7, No 2b (2021) Các khía cạnh xã hội trong hoạt động quản lý rác thải sinh hoạt tại đô thị Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Kim Nhung
 
Vol 7, No 4 (2021) Các nguồn lực và mô hình, giải pháp trợ giúp trẻ em có cha mẹ đi làm xa: Kinh nghiệm của Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam Abstract
Quách Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Lượt
 
Vol 5, No 4 (2019) Các nhân tố quy định cấu trúc trong quan hệ quốc tế Abstract
Hoàng Khắc Nam
 
Vol 5, No 3 (2019) Các nhóm cư dân xuyên biên giới Việt-Trung, bản sắc văn hóa và thành phần tộc người Abstract
Nguyễn Văn Chính
 
Vol 3, No 6 (2017) Các phương pháp đặc thù trong nghiên cứu mỹ học Abstract
Đỗ Thị Minh Thảo
 
Vol 7, No 2b (2021) Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà, Đào Thúy Hằng
 
Vol 6, No 6 (2020) Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Abstract
Bạch Thị Thu Hà, Trương Thị Thu Hà
 
Vol 2, No 1b (2016) Các yếu tố tác động đến thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của cán bộ cấp cơ sở Abstract
Phạm Thị Minh Tâm
 
Vol 3, No 2b (2017) Cách tân của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời kỳ Đổi mới trên phương diện khắc họa nhân vật lịch sử (qua khảo sát một số tác phẩm tiêu biểu) Abstract
Võ Thị Minh Trang
 
Vol 6, No 2b (2020) Cái tôi trong tổ chức của người lao động theo một số biến số nhân khẩu học Abstract
Nguyễn Thị Nguyệt
 
Vol 4, No 1b (2018) Công tác binh vận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định năm 1973 góp phần đấu tranh đòi chính quyền Sài Gòn thi hành Hiệp định Pari Abstract
Đinh Văn Trọng
 
Vol 7, No 3b (2021) Công tác giảm nghèo ở huyện Như Xuân (Thanh Hoá) từ năm 1996 đến năm 2018 Abstract
Lương Thị Hoa
 
Vol 5, No 2b (2019) Công tác tuyên truyền của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời kỳ 1945 - 1946 Abstract
Đặng Thị Khương
 
Vol 7, No 3 (2021) Cạnh tranh nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tác động đến Đông Nam Á Abstract
Bùi Nam Khánh
 
Vol 6, No 3 (2020) Cảm giác lo âu và truyền thông đương đại: Một tổng quan điểm luận Abstract
Nguyễn Thu Giang
 
Vol 3, No 1 (2017) Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Cơ hội và thách thức ở phía trước Abstract
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
Vol 8, No 1 (2022) Cục Bách tác thời Lê sơ (1428-1527) Abstract
Lê Thùy Linh
 
Vol 3, No 5 (2017) Changes in Social Relations of Tay Ethnic People in a Northeastern Commune, 1981 - 2016 Abstract
Nguyen Thi Thanh Binh
 
Vol 4, No 1b (2018) Chân dung Thủ tướng Mahathir Mohamad Abstract
Phan Minh Châu
 
Vol 5, No 2b (2019) Chính sách bảo hiểm y tế trong đáp ứng nhu cầu về dụng cụ trợ giúp của người khuyết tật Abstract
Phạm Diệu Linh
 
Vol 7, No 4 (2021) Chính sách chuyển đổi sở hữu đất đai đô thị Hà Nội cuối thế kỷ XIX - nửa đầu thế kỷ XX Abstract
Nguyễn Thị Bình
 
Vol 1, No 2 (2015) Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thời kỳ đổi mới trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước Abstract
Vũ Trường Giang
 
Vol 3, No 1b (2017) Chính sách phát triển công nghiệp theo cụm nhằm tăng cường năng lực đổi mới Abstract
Vũ Thị Cẩm Thanh
 
Vol 3, No 1 (2017) Chính sách phát triển vùng của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng Tây Bắc Việt Nam Abstract
Nguyễn Văn Khánh, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
51 - 75 of 604 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>