Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1b (2020) Chính sách thúc đẩy Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam Abstract
Trần Thị Hải Vân, Doãn Minh Quân, Nguyễn Duyên Phong
 
Vol 3, No 2b (2017) Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở một số nước và bài học cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Thúy Hiền
 
Vol 3, No 1b (2017) Chính sách Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục đại học theo xu hướng hội nhập quốc tế Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 5, No 2b (2019) Chính sách đối với giáo chức tiểu học miền Nam Việt Nam thời chính quyền Sài Gòn Abstract
Nguyễn Kim Dung
 
Vol 4, No 6 (2018) Chính trị hằng ngày trong các xã hội nông thôn (và xã hội của chúng ta) Abstract
Tria Kerkvliet Benedict J.
 
Vol 4, No 2b (2018) Chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Abstract
Tạ Thị Thanh Thủy
 
Vol 4, No 1b (2018) Chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015 Abstract
Lê Thị Hồng Thuận
 
Vol 5, No 1b (2019) Chế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Nhật Bản Abstract
Nguyễn Phương Thúy
 
Vol 3, No 2b (2017) Chủ trương và sự chỉ đạo công tác vận động đồng bào các tôn giáo của Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954 Abstract
Nguyễn Thị Liên
 
Vol 4, No 2 (2018) Children in Institutional Care: How to Ensure the Quality of Caring Services in Vietnam? Abstract
Nguyen Thi Thai Lan
 
Vol 2, No 1b (2016) Chuyên nghiệp hoá các dịch vụ công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Những thách thức Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 6, No 1b (2020) Chuyển biến kinh tế nông nghiệp ở thị xã Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2008 Abstract
Nguyễn Hữu Sơn
 
Vol 5, No 2b (2019) Chuyển biến trong quan hệ Mỹ - Cuba dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 - 2017) Abstract
Lê Minh Giang
 
Vol 6, No 2b (2020) Chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm của người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay Abstract
Trần Xuân Hồng
 
Vol 5, No 3 (2019) Chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin Thư viện tại Việt Nam: Nghiên cứu đối sánh với hướng dẫn của IFLA Abstract
Đỗ Văn Hùng
 
Vol 7, No 1b (2021) Chương trình đào tạo cử nhân tiếng Hàn các hệ và hoạt động giảng dạy các học phần Hàn Quốc học tại Khoa tiếng Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội Abstract
Phạm Thị Ngọc
 
Vol 3, No 5 (2017) Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese Abstract
Nguyen Thi Tu Trinh, Phan Van Hoa, Tran Huu Phuc
 
Vol 5, No 2 (2019) Community Organizing and the Effectiveness of Health Programmes in Rural Udo Community of Edo State in South-South Nigeria Abstract
Ernest Osas Ugiagbe, Helen Eweka
 
Vol 1, No 3 (2015) Conferences and academic activities by VNU-USSH Abstract
Office of Research Affairs, Office of Journal
 
Vol 3, No 2 (2017) Consuming doi moi: Development and middle class consumption in Vietnam Abstract
Arve Hansen
 
Vol 3, No 5 (2017) Contacting with Violent Patterns and Violent Peer and Student's Violent Drift: An Application of Edwin Sutherland’s Differential Association Theory Abstract
Nguyen Thi Nhu Trang
 
Vol 5, No 2 (2019) Conversational Opening Structure in English and Vietnamese Abstract
Hoang Tra My
 
Vol 2, No 2 (2016) Conversion of Land Use in Vietnam through a Political Economy Lens Abstract
Andrew Wells Dang, Pham Quang Tu, Adam Burke
 
Vol 5, No 2b (2019) Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà
 
Vol 2, No 6 (2016) Cơ chế kết hợp tư tưởng Tam giáo của Trịnh Tuệ trong "Tam giáo nhất nguyên thuyết" Abstract
Nguyễn Kim Sơn
 
76 - 100 of 604 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>