Search


 
Issue Title
 
Vol 4, No 3b (2018) Tài sản sinh kế của phụ nữ ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (nghiên cứu trường hợp xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) Abstract
Nguyễn Thị Thu Hường
 
Vol 2, No 1 (2016) Thái độ, chuẩn mực cá nhân, dự định và hành vi sexting: Khảo sát trên học sinh THCS và sinh viên đại học Abstract
Trần Thành Nam, Nguyễn Thị Minh Phú
 
Vol 5, No 2b (2019) Sinh kế của phụ nữ ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (nghiên cứu trường hợp xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) Abstract
Nguyễn Thị Thu Hường
 
Vol 7, No 2b (2021) Tài sản sinh kế của hộ gia đình vùng ven đô thành phố Thái Bình hiện nay Abstract
Phạm Thị Minh Tâm
 
Vol 6, No 2b (2020) Một số vấn đề lý luận về triết lý nhân sinh Phật giáo Abstract
Nguyễn Thị Lê Thư
 
Vol 3, No 4 (2017) Từ sinh kế sinh tồn sang sinh kế thị trường: Hiện trạng và thách thức của một số tộc người thiểu số ở Tây Nguyên Abstract
Ngô Thị Phương Lan, Hoàng Cầm
 
Vol 5, No 4 (2019) Một phân tích về Mẫu rập khuôn trên truyền thông và tác động của nó lên học sinh trường chuyên (nghiên cứu trường hợp học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam) Abstract
Vũ Hoàng Long
 
Vol 5, No 1b (2019) Phân tích văn hóa Nhật Bản từ góc độ Kinh tế học sinh thái Abstract
Ogata Toshio
 
Vol 6, No 1b (2020) Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay Abstract
Phan Thị Hoàng Mai
 
Vol 4, No 1b (2018) Một số vấn đề trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động tại quận Tây Hồ, Hà Nội Abstract
Nguyễn Thị Tuyết Nga
 
Vol 3, No 3 (2017) Mức độ đáp ứng yêu cầu của việc làm ở sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn Abstract
Phạm Văn Quyết
 
Vol 6, No 6 (2020) Sinh kế của ngư dân ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan (Nghiên cứu trường hợp tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) Abstract
Huỳnh Thị Ánh Phương, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Hồng
 
Vol 4, No 1b (2018) Từ sản xuất nông nghiệp đến kinh doanh nhà trọ: biến đổi sinh kế ở một làng ven đô Hà Nội dưới tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa Abstract
Phan Thị Ngọc
 
Vol 2, No 2b (2016) Trợ giúp xã hội thường xuyên cho người cao tuổi Hà Nội Abstract
Mai Tuyết Hạnh
 
Vol 6, No 4 (2020) Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa Abstract
Bùi Văn Tuấn
 
Vol 4, No 1b (2018) Chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015 Abstract
Lê Thị Hồng Thuận
 
Vol 8, No 1 (2022) Sinh kế của lao động di cư tự do tại Thành phố Hà Nội trong đại dịch Covid - 19 Abstract
Phạm Văn Quyết, Phạm Văn Huệ, Đinh Quang Hùng
 
Vol 2, No 1b (2016) Đời sống của người cao tuổi Việt Nam trong giai đoạn già hóa dân số Abstract
Mai Tuyết Hạnh
 
Vol 5, No 6 (2019) Nguồn nhân lực công tác xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 4, No 4 (2018) Kiểm soát xã hội đối với hoạt động thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của người dân quận Hoàn Kiếm hiện nay Abstract
Nguyễn Thị Kim Nhung
 
Vol 7, No 4b (2021) Phương án cải thiện sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên sơ cấp trong khi học tiếng Hàn Quốc online Abstract
Phan Hoàng My Thương
 
Vol 5, No 2b (2019) Nhận thức của giảng viên, nghiên cứu viên và tăng ni sinh về chuẩn mực của khoa học Abstract
Đào Thị Mỹ Dung
 
Vol 4, No 3 (2018) Tạm thời hay bền vững: sinh kế nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa ở một xã đồng bằng Bắc bộ Việt Nam Abstract
Lâm Minh Châu
 
Vol 7, No 2b (2021) Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà, Đào Thúy Hằng
 
Vol 5, No 2b (2019) Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015 Abstract
Lê Thị Hồng Thuận
 
1 - 25 of 34 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"