Mục lục Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 2, số 1 năm 2016

Lời giới thiệu tập 2 số 1

Ban Biên Tập

Bài nghiên cứu

Triết lý chính trị Hồ Chí Minh: Cấu trúc, đặc điểm và giá trị

Lại Quốc Khánh, Phan Duy Anh

 
Phát triển công tác xã hội y tế: Kinh nghiệm quốc tế và một vài quan sát tại Việt Nam

Nguyễn Ngọc Hường

 
Tin và được tin: Một phân tích giới về lòng tin xã hội

Nguyễn Quý Thanh

 
Trở lại vấn đề văn hóa Nam Á

Phan Hữu Dật

 
Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani (Thái Lan)

Pisit Amnuayngerntra

 
Thái độ, chuẩn mực cá nhân, dự định và hành vi sexting: Khảo sát trên học sinh THCS và sinh viên đại học

Trần Thành Nam, Nguyễn Thị Minh Phú

 
Mối quan hệ giữa yếu tố lợi ích, bối cảnh sống và lựa chọn niềm tin tôn giáo: trường hợp đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

Trần Thị Phương Anh

 
Trẻ khuyết tật vận động ở trường học Việt Nam: Trải nghiệm, khả năng tự thích ứng và mô hình trợ giúp công tác xã hội

Trần Văn Kham

 
Sự hiện diện của Trung Quốc ở Mỹ La tinh và Caribbean cơ hội và thách thức

Vũ Thị Anh Thư

 

Điểm sách

Từ và từ vựng học tiếng Việt (Nguyễn Thiện Giáp, NXB ĐHQG Hà Nội, 2015)

Phạm Văn Lam

 

Thông tin khoa học

Thông tin khoa học

Phòng Tạp Chí

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *