tress growing on coins

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp QG thuộc CT Tây Bắc năm 2016 (đợt 1)

Thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” để tuyển chọn[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
TK207039

Challenges for social work Education in Vietnam: Voice of social work students

Bài viết được đăng trên Journal of Social Work and Social Sciences Review, Vol 18, no.2, pp.7-24 Abstract In the early 1990s, some academic institutions in Vietnam introduced the subject of social work into their curricula and began training students in related programs. The training was, however, not internally coherent, and social work education in[…]

conference

Mời viết bài hội nghị khoa học của cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại học KHXH&NV năm 2016

Chủ đề: “NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO… Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên sau đại học; Nâng cao kiến thức đã học, nghiên cứu[…]