backdrop_2-640x340

Thư mời viết bài Hội thảo ““Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam”

1. Mục tiêu hội thảo Hội thảo quốc tế OER lần 2 là một nội dung trong quan trọng của dự án hợp tác giữa Trường ĐHKHHX&NV -ĐHQGHN và UNESCO Bankok với mục tiêu chính là đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources – OER) trong giáo dục đại[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
History

Vietnam and Korea as “Longue Durée” Subjects: Negotiating Tributary and Colonial Positions

Application deadline: 5 July 2016 Conference dates: 3-4 March 2017 This conference, in March 2017, is the first part of a two-parts conference In Comparison: Korea and Vietnam in History. The second part of the conference, focusing on the contemporary Korean and Vietnamese conditions, from 1945 onward, will be held in Korea in the following year. In[…]