tress growing on coins

Ủy ban dân tộc: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBDT, ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1 năm 2016 và Quyết định số 533/QĐ-UBDT, ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
Vanban

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017

Ngày 12/4/2016, ĐHQG HN có ban hành công văn số 994 về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017. Lưu ý: hạn nộp lên ĐHQG ngày 28/4/2016. Mọi thông tin chi tiết xin xem file đính kèm Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017