7

Nhóm nghiên cứu “Công tác xã hội và An sinh xã hội”

I. Giới thiệu chung: – Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu mạnh Công tác xã hội và An sinh xã hội” – Trực thuộc Khoa Xã hội học, trường ĐHKHXH&NV – Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Danh sách thành viên: STT Họ và tên Cơ quan PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà Phó chủ[…]