TK207043

Diễn đàn sáng tạo Tohoku mời nộp đề xuất cho năm 2018

Diễn đàn sáng tạo Tohoku là viện nghiên cứu đầu tiên tại Nhật Bản dành cho các học giả quốc tế. Mục đích của Diễn đàn là nhận định các vấn đề quan trọng trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm: khoa học xã hội, nhân văn, khoa học sự sống, để[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
tress growing on coins

Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động KHCN năm 2016 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á

Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies – KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2016. Đối tượng tài[…]