GS

Tạo hồ sơ cá nhân trên Google Scholar

Chung tay tạo dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ Google Scholar của các nhà khoa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. Các Thầy/Cô, Anh/Chị đã có hồ sơ Google Scholar xin gửi đường link để Phòng QLNCKH (qua khamtv@ussh.edu.vn) có thể tập hợp tạo cơ sở[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ