TK206810

Mục lục Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 2, số 1 năm 2016

Lời giới thiệu tập 2 số 1 Ban Biên Tập Bài nghiên cứu Triết lý chính trị Hồ Chí Minh: Cấu trúc, đặc điểm và giá trị Lại Quốc Khánh, Phan Duy Anh   Phát triển công tác xã hội y tế: Kinh nghiệm quốc tế và một vài quan sát tại Việt Nam Nguyễn[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
TK206786

Mục lục Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 1, số 3, tháng 12 năm 2015

Lời nói đầu Các bài nghiên cứu Vietnamese Diplomacy, 1975-2015: From Member of the Socialist Camp to Proactive International Integration (Carlyle Thayer ) The 1975 Vietnam War’s End and Its Impacts on Korean Peninsula’s Politics (Đỗ Thanh Thảo Miên) An overview of non-commercial flows in contemporary Vietnam (Emmanuel Pannier) The “sacred face”: What directs Vietnamese people[…]

TK207043

Mục lục Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 1, số 2, tháng 11 năm 2015

Mục lục Lời giới thiệu Các bài nghiên cứu Đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực Đông Nam Á từ năm 1986 đến nay (PGS.TS Phạm Quang Minh) Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thời kỳ đổi mới trong chiến lược phát triển bền vững của[…]

TK207042

Mục lục Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 1, số 1, tháng 10 năm 2015

Mục lục Lời nói đầu Các bài nghiên cứu Miền Trung Việt Nam: Thời kỳ hình thành nhà nước sớm qua nghiên cứu phân bố và tính chất của các địa điểm khảo cổ học (PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung) Biển với lục địa: Biển Việt Nam trong các không gian biển Đông Nam Á[…]