tress growing on coins

Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động KHCN năm 2016 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á

Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies – KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2016. Đối tượng tài[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
tress growing on coins

Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình KHGD/16-20

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam”, Mã số KHGD/16-20 (Quyết định số 888/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2015 của[…]