conference

Thư mời viết bài hội thảo ““Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực đô thị và khu công nghiệp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Việt Nam”.

Quá trình đô thị hóa và phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam đã tạo ra những cơ hội và thách thức cho các nhóm dân cư, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm chỉ ra thực trạng và giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng cuộc[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo

P. 706 nhà E – (04) 35574515 Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1784/QĐ-XHNV-TC ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tên tiếng Anh: Center for Education Quality Assurance Cơ cấu tổ chức Giám đốc:[…]