anthropology

Thuyết trình: From Cambridge to Vietnam: Teaching and learning anthropology in today’s global world [Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay]

Diễn giả: GS. Susan Bayly (Đại học Cambridge, Vương quốc Anh) Chủ đề: From Cambridge to Vietnam: Teaching and learning anthropology in today’s global world [Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay] Thời gian: 9h – 11h, Thứ ba, 12 tháng 04 năm 2016 Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 2 nhà[…]

History

Bảo tàng Nhân học

Địa chỉ: Tầng 3 nhà D – (04) 35589744 – baotangnhanhoc.org Bảo tàng Nhân học được thành lập với mục đích tăng cường công tác đào tạo và học trên cơ sở thực tế của sinh viên. Từ năm 2004 đến nay, Bảo tàng đã hoàn thiện được 02 phòng trưng bày và nhiều hạng[…]