Quy hoạch chi tiết Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc

Tên phòng thực hành: Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Tên Trưởng phòng thực hành: TS Nguyễn Kim Sơn Cán bộ nghiên cứu chủ chốt: TS Nguyễn Kim Sơn, TS Nghiêm Thúy Hằng, TS Nguyễn Thọ Đức, TS Phạm Sĩ Thành, ThS Đào Thị Tâm Khánh, ThS. Bùi Bá Quân, ThS Trần Thu Quỳnh Nga.[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
History

Quy hoạch chi tiết Bảo tàng Nhân học

hoạch hệ thống phòng thực nghiệm – Tên phòng thực nghiệm: Bảo tàng Nhân học – Hiện trạng mức độ đầu tư: Đang trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung – Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu, trưng bày, bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các nguồn lực di sản lịch[…]