tress growing on coins

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) mời nộp đề xuất

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) là một dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và Phần Lan. IPP xin trân trọng kính mời các trường đại học và các tổ chức giáo dục nộp đề[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
tress growing on coins

[Fund] MRLG Innovation Fund Call for Proposals 2016

Cơ hội tài trợ nghiên cứu The Mekong Region Land Governance (MRLG) supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the Luxembourg Government Ministry of Foreign and European Affairs (MFEA) announces its 2nd Call for Innovation Fund proposals. We invite, with[…]

tress growing on coins

[Fund] UN Trust Fund to End Violence Against Women

Cơ hội tài trợ The United Nations Trust Fund to End Violence against Women is accepting applications for its 20th grant cycle (2016) from civil society organizations and networks — including non-governmental, women’s and community-based organizations and coalitions, and operational research institutions — and government authorities. Applicants are invited to submit grant proposals for a[…]