amCharts

Role and place of academic libraries in universities of the Socialist Republic of Vietnam

Bài viết của TS Nguyễn Thị Kim Dung (Khoa TTTV) đăng trên Tạp chí Научные и технические библиотеки журнал/Tạp chí Thư viện Khoa học Kĩ thuật – LB Nga Науч. и техн. б-ки, 2016, No 4, Стр.16-24; ИССН 0130-9765/2016, số 4. – tr.16-24. – ISSN 0130-9765 Abstract: Library service organization in Vietnam universities is examined;[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ