History

Thuyết trình: “Qui Tụ, Nhất Thống, Đoàn Kết and Thống Nhất: Different Ways of ‘Unifying’ People Across 2,500 Years of Vietnamese History”

Ngày 7/7/2016 (thứ Năm), Trường ĐH KHXH&NV có mời PGS.TS Liam Kelley, Đại học Hawaii thuyết trình chủ đề “Qui Tụ, Nhất Thống, Đoàn Kết and Thống Nhất: Different Ways of ‘Unifying’ People 2,500 Years of Vietnamese History//Quy tụ, Hợp nhất, Thống nhất và Đoàn kết: Những cách thức cố  kết các cộng đồng của Việt[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
conference

Thuyết trình: Assessing socio-emotional abilities/Đánh giá khả năng cảm xúc xã hội”)

Khoa Du lịch học trân trọng thông báo buổi nói chuyện với chủ đề: “Assessing socio-emotional abilities” (tạm dịch là “Đánh giá khả năng cảm xúc xã hội”). Ý tưởng của chủ đề là để có thể cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng, những người làm việc trong lĩnh vực cung ứng dịch[…]

anthropology

Thuyết trình: From Cambridge to Vietnam: Teaching and learning anthropology in today’s global world [Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay]

Diễn giả: GS. Susan Bayly (Đại học Cambridge, Vương quốc Anh) Chủ đề: From Cambridge to Vietnam: Teaching and learning anthropology in today’s global world [Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay] Thời gian: 9h – 11h, Thứ ba, 12 tháng 04 năm 2016 Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 2 nhà[…]