Quy hoạch chi tiết Phòng thực nghiệm Xã hội học

Quy hoạch hệ thống phòng thực nghiệm – Tên phòng thực nghiệm: Phòng nghiên cứu thực nghiệm Xã hội học – Hiện trạng mức độ đầu tư: Đang trong kế hoạch cần được đầu tư mới – Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu biến đổi xã hội; quản lý biến đổi xã hội và xã[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
7

Nhóm nghiên cứu “Công tác xã hội và An sinh xã hội”

I. Giới thiệu chung: – Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu mạnh Công tác xã hội và An sinh xã hội” – Trực thuộc Khoa Xã hội học, trường ĐHKHXH&NV – Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Danh sách thành viên: STT Họ và tên Cơ quan PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà Phó chủ[…]

Cultural Resource

The Texture of Livelihoods: Migration and Making a Living in Hanoi

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh Tạp chí: Journal of Development Studies, Volume 50, Issue 3, 2014 Abstract:Through the experience of 30 rural migrants to Hanoi, this paper reconstructs their livelihood histories, linking the experience of our migrant subjects with wider transformations in Vietnam’s economy and society. We argue for an ‘everyday’ political economy that recognises the fluid[…]