Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017

Ngày 12/4/2016, ĐHQG HN có ban hành công văn số 994 về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017.

Lưu ý: hạn nộp lên ĐHQG ngày 28/4/2016.

Mọi thông tin chi tiết xin xem file đính kèm

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017

 

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *