Tọa đàm thúc đẩy công bố quốc tế

Thời gian: 9h00 , ngày  8  tháng  4  năm 2016

Địa điểm: Tầng 2, nhà H, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN,

336 Nguyễn Trãi , Thanh Xuân, Hà  Nội.

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *