Truy cập và sử dụng CSDL ScienceDirect

ScienceDirect Freedom Collection bao gồm các tài liệu toàn văn của hầu hết 2500 tạp chí thuộc 24 lĩnh vực khoa học: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, khoa học sức khỏe và khoa học xã hội – nhân văn của NXB Elsevier xuất bản trong giai đoạn 10 năm (từ 2007 đến 2016).

Thời gian truy cập: 01 năm từ tháng 7/2016 đến hết tháng 7/2017.

Trong năm đầu thử nghiệm, Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên cung cấp quyền sử dụng cho 3 cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu hàng đầu của cả nước, đó là ĐHQGHN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Cán bộ và sinh viên của ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản email ĐHQGHN (tentaikhoa@vnu.edu.vn) và mật khẩu của mình để truy cập mọi lúc, mọi nơi thông qua liên kết điện tử sau đây:

http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login?url=http://www.sciencedirect.com/

Hoặc tra cứu được nhiều thông tin hơn nếu qua Cổng thông tin thư viện: http://lic.vnu.edu.vn/.

Trợ giúp đăng nhập và khai thác CSDL ScienceDirect xin liên hệ:

Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

ĐT: 04.6253.9699,

Email: lic@vnu.edu.vn.

Nguồn: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2107/N19459/Truy-cap-va-su-dung-CSDL-ScienceDirect.htm

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *